Overwinning tegen aasgierfondsen!

Het Grondwettelijk Hof heeft op donderdag 31.05 een belangrijk arrest geveld :  het Hof verwerpt het beroep dat door het aasgierfonds NML Capital Ltd werd ingediend tegen de wet van 2015 teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken. Mr Olivier Stein heeft de verenigingen vertegenwoordigd in deze zaak.

Meer informatie is te vinden in het persbericht van 11.11.11