'Ook PROGRESS Lawyers Network zet de rechtstaat op de agenda, tijdens het colloquium ‘Rechtsstaat onder druk’, dat plaatsheeft op 20 april. ‘In de strijd tegen het terrorisme worden meer en meer nieuwe wetten gemaakt die aan de fundamentele rechten raken. Maar zijn die wetten allemaal wel zo effectief? Dat willen we nagaan, en waar nodig een democratisch antwoord bieden dat tegelijk terreur kan bestrijden en de eerbiediging van fundamentele rechten waarborgt’, aldus advocaten Raf Jespers en Pieter Staes van PROGRESS Lawyers Network'...

Lees het interview in Juristenkrant. (pdf)