Open brief aan Vlaamse parlementsleden over ontwerp aanpassing van Vlaamse sociale bescherming

Dewereldmorgen, Open brief ondertekend door Progress Lawyers, vrijdag 28 mei 2021

De Vlaamse regering stelde in haar regeerakkoord voor om de toegang tot de Vlaamse Sociale Bescherming aan te passen. Met een ontwerpdecreet wil zij nu deze aanpassing, die eerder ingegeven lijkt door ideologische symboolpolitiek dan door reële noden, effectief uitvoeren. Met deze brief vragen verschillende middenveldorganisaties aan de parlementsleden om stil te staan bij de maatschappelijke en juridische bezwaren tegen het ontwerpdecreet en dit ontwerp niet goed te keuren.

De hele brief kan u hier lezen