De maatregelen die het "Potpourri 1" wetsontwerp voorziet, maken de rechtsgang moeilijker voor de burger. Ook in dat kader is de geplande verstrenging van het Pro Deo systeem zeer nefast. Het zal de kwaliteit van de bijstand verlagen en het duwt nog meer mensen uit het systeem.

Het platform vraagt een grondig debat over justitie met een toegankelijke en democratische rechterlijke macht met voldoende middelen als uitgangspunt.

Wij menen dat een uitgeklede justitie de rechten van de burger niet beter zal beschermen. Integendeel. Ook de gewone burger zal de dupe zijn van het plan Geens.

In bijlage vindt u onze analyse van Potpourri 1. Onderaan de korte inhoud.

* Het Platform Recht voor iedereen verenigt 22 organisaties die ijveren voor een betere toegang tot justitie voor iedereen, ook en vooral de meest kwetsbare groepen.

Lees ook het opiniestuk op knack.be.

http://pvda.be/artikels/pvda-vraagt-bevriezing-justitiehervorming-die-toegankelijke-en-democratische-justitie

Voor het platform Recht voor Iedereen
Hilde Linssen, Netwerk tegen Armoede, 0474 53 69 06
Ivo Flachet, advocaat bij Progress Lawyers Network, 0476 94 72 58

Korte inhoud van standpunt van Recht voor Iedereen

0. Voorafgaandelijk : Plan-Geens, zegen of vloek voor een toegankelijke justitie ?

1. Zwaardere vormvereisten nefast voor rechtzoekende zonder raadsman (Art. 12-13 PP1 en art. 19 PP1)

2. Kwaliteitsverlies van rechtspraak door afbouw rol openbaar ministerie in sociale en burgerlijke zaken (Art. 14-14-16-17 en art. 67 PP1)

3. Beperking rol van de rechter bij verstekprocedures (Art. 20 PP1)

4. Afbouw nietigheden nefast voor rechtzoekende zonder raadsman (Art. 22-23-24-25-26-27 PP1)

5. Beperking van het hoger beroep (Art. 31 PP1)

6. Een deurwaarder is geen rechter (Art. 33 tot 40 PP1)

7. Afschaffing schorsend beroep beperkt feitelijk het recht op een hoger beroep (Art. 41 tot 45)

8. Nabijheid en toegankelijkheid van justitie wordt afgebouwd (Art. 58 en 79 PP1)

9. Afschaffing van de collegiale kamers leidt tot kwaliteitsverlies (Art. 61 tot 66 PP1)

10. Besluit : grondig debat nodig over toekomst van justitie

Bijhorende documenten
 Analyse du Pot-pourri 11/09/2015 18 Kb  
 Analyse en standpunt 11/09/2015 58 Kb