De procedure Moretusburg: twaalf sociale huurders vragen een verbod op de verkoop van hun sociale woningen door Woonhaven aan Umicore  

Woonhaven heeft recent de beslissing genomen om de sociale woningen in Moretusburg, een wijk in Hoboken vlakbij metaalverwerker Umicore, te verkopen om een bufferzone aan te leggen.

De huurders worden daardoor verplicht om te verhuizen, maar zij willen niet weg. Ze wonen allemaal heel graag en al heel lang in deze tuinwijk. De gemiddelde leeftijd van de huurders ligt boven de 60 jaar en de buurtgemeenschap is heel hecht.

Eerst kregen de huurders de vraag om vrijwillig te verhuizen, maar kort nadien was de boodschap dat het eigenlijk een verplichte verhuis zou worden.

Procedure openbare verkoop niet gerespecteerd en grondrechten geschonden

Wanneer sociale woningen worden verkocht moet dit gebeuren via een openbare verkoop in het algemeen belang. Dit is niet gebeurd. Woonhaven heeft met één private speler, Umicore, afgesproken om de woningen onderhands te verkopen. Bovendien is de prijs die daarvoor werd bepaald niet gekend.

Bovendien schendt Woonhaven met de verkoop het recht op wonen en het recht op een privéleven van de sociale huurders. Het buurtleven, dat deel uitmaakt van het privéleven, wordt met de voeten getreden. De huurders wonen allemaal al lang in de tuinwijk en vormen een hechte gemeenschap. Door hen te verplichten te verhuizen valt dit uiteen. De huurders willen niet verhuizen naar appartementjes.

Lopen de huurders een gezondheidsrisico door te wonen naast Umicore? 

Hun gezondheid is een grote bekommernis van de huurders. De loodvervuiling door Umicore is een probleem dat al bekend is sinds de jaren ’70, en toen waren de buurtbewoners en hun huisartsen de eersten om dit aan de kaak te stellen (en niet de sociale woningmaatschappij).

Het is door dat protest dat de fabriek gedwongen is om maatregelen te nemen, en de resultaten zijn er ook: de uitstoot is stelselmatig gedaald en eigenlijk is het nooit beter geweest dan nu.

De huurders willen dat Umicore zijn inspanningen blijft verderzetten. Zij verzetten zich tegen het feit dat het blijkbaar goedkoper is om een hele wijk op te kopen en de bewoners moeten wijken om er een bufferzone aan te leggen dan om te blijven investeren in een nog schoner productieproces.

En de hoge piek van vorig jaar? 

Vorig jaar in februari werd een hoge piek vastgesteld in het bloed van enkele kinderen in de buurt. De piek was een uitzondering en de waarden zijn intussen weer fel gedaald. Een expertencomité heeft vastgesteld dat de piek werd veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, samengevat: extreme droogte, veel wind en de lockdown waardoor de kinderen veel meer thuis waren dan anders.

Er worden in het rapport bijkomende maatregelen voorgesteld. Die aanpassingen worden op dit moment doorgevoerd, en de situatie moet en zal dus nog verbeteren.

Jammer genoeg houdt Woonhaven daar geen rekening mee, zij grijpen integendeel die piek aan om de sociale woningen te verkopen aan Umicore.

Een schone wijk naast een schone fabriek

Wat de sociale huurders op korte termijn willen bereiken is dat de rechtbank de verkoop van de sociale woningen door Woonhaven aan Umicore stopzet.

Voor de langere termijn willen ze dat Umicore alle mogelijke maatregelen blijft nemen om schoner te produceren en dat de buurt kan blijven bestaan: een schone wijk naast een schone fabriek, dat is de doelstelling.

Lees hier de verschillende artikelen die op 17 februari in de pers verschenen over Moretusburg.