Voor de vijfde maal stelt een Belgische rechter de Syrische familie in het gelijk.

De familie vraagt dan ook opnieuw aan de Staatssecretaris Theo Francken om de humanitaire visa af te leveren.

Sinds 20 oktober 2016 weigert de staatssecretaris een uitvoerbaar arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te respecteren.  

Deze houding schendt de rechtsstaat en is onmenselijk gelet op de dramatische situatie waarin de familie met twee kindjes zich bevindt.

Het Brusselse Hof van Beroep onderstreept dat de weigering van de Staatssecretaris een uitzonderlijk ernstig nadeel veroorzaakt aan de familie.

In het geval de Staatssecretaris haar arrest niet zou respecteren, zal hij een dwangsom van 4000 euro per dag vertraging moeten betalen.

Wij hopen dit drukkingsmiddel niet te moeten gebruiken.

Het is ondenkbaar dat Theo Francken zal volhouden rechterlijke beslissingen naast zich neer te leggen, in strijd met de scheiding der machten.

Het enige wat de familie wil, is kunnen ontsnappen aan het oorlogsgeweld.

http://pvda.be/artikels/syrisch-gezin-we-willen-niet-rijk-worden-maar-veiligheid-geraken