Titel De uitbouw van de Europese repressie
Auteur Raf Jespers

Thomas Gounet
Europa stapsgewijs: de Europese staat als eindpunt?
Henri Houben
Beknopte handleiding van de Europese instellingen
Henri Houben
De militaire macht Europa
Georg Polikeit
Hoe de Bundeswehr zich omvormt tot een interventiemacht
Arno Neuber
De uitbouw van de Europese repressie
Raf Jespers
Mythe en werkelijkheid van het sociaal Europa: hoever gaat de vakbondstop in klassensamenwerking?
Jo Cottenier
Europa en de Groenen
Herwig Lerouge
Globaal denken en globaal handelen
Nadine Rosa-Rosso