Grote overwinning voor de woonwagenbewoners in Deurne: hun terrein blijft open

Lees hier het artikel in de De Standaard

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen heeft vandaag beslist om het woonwagenterrein in Deurne toch open te houden.

Eerder dit jaar besliste het college nog om het terrein aan de Krijgsbaan op termijn te sluiten. Op dat terrein wonen een 50-tal gezinnen, onder wie 25 kinderen die in de buurt school lopen. De bewoners begonnen een petitie die intussen duizenden keren getekend werd. Half maart dienden zij vervolgens samen met hun advocaten Lies Michielsen en Mieke Van Laer van PROGRESS Lawyers Network een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) om de beslissing van het college te laten vernietigen. Heel wat organisaties waaronder de Liga voor de Mensenrechten, het Minderhedenforum en Samenlevingsopbouw dienden eveneens een klacht in.

Veel solidariteit 

“Met het hele terrein stonden we als één familie klaar om voor onze rechten op te komen.” zegt Godelieve Hoes die ook op het terrein woont. “Wij laten ons niet zomaar als een hond wegjagen”, zegt ze. “Eerst volgen we in nauw overleg met de stad een traject voor een aangepaste renovatie en reorganisatie van het terrein, om dan plots top-down een beslissing van het college te krijgen over de definitieve sluiting van ons terrein”.

De bewoners voelden veel solidariteit rondom zich. “We krijgen van overal steun”, zegt Godelieve. “Op 2 weken tijd tekenden meer dan 4500 mensen onze petitie. De frituur, de bakker, het café en de slager, allemaal staan ze achter ons.” Ook de solidariteit van woonwagenbewoners elders is hartverwarmend. “Vanuit andere hoeken van het land en ook vanuit Nederland krijgen we ondersteunende boodschappen,” zegt Godelieve met veel trots.

Ook steun uit politieke hoek

“Wij zijn ook blij met de steun van de mensen van PVDA, Groen en CD&V. Zij dienden al steunmoties in. Ook zij vragen het stadsbestuur om op haar beslissing terug te komen.”

Dankzij al deze acties en de solidariteit ziet het college zich nu verplicht om terug te komen op haar eerder genomen beslissing, en is er beslist om het terrein open te houden.

Dit is de enige mogelijke beslissing, wil de stad Antwerpen de Belgische en internationale wetgeving respecteren die het recht op wonen in een woonwagen beschermt.