De zaak werd voorgelegd aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die eerst in 2 arresten de Belgische Staat oplegde een nieuwe beslissing te nemen en in een derde arrest van donderdag 20 oktober verplicht een visum af te leveren. De staatssecretaris blijft echter volharden in de boosheid en weigert tot op heden de beslissingen van de rechter uit te voeren. Het is ongezien dat een staatssecretaris verschillende rechtelijke beslissingen naast zich neerlegt. Nog verbazingwekkender is het dat hij ervoor kiest dwangsommen te betalen, eerder dan een gezin in hoge nood in Aleppo te helpen. Het respect voor onze rechtstaat en elke zin voor menselijkheid zijn hier ver te zoeken.

De vraag om een visum te bekomen, ingewilligd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, is voor het gezin uit Aleppo de enige mogelijkheid om veilig te kunnen vluchten uit de onmenselijke oorlogssituatie. De weigering van dhr. Francken om het visum af te leveren duwt dit gezin in de handen van de mensensmokkelmaffia.

Het is onaanvaardbaar dat de staatssecretaris de beginselen van de rechtsstaat negeert op de rug van oorlogsslachtoffers.

Lees het artikel van HLN hier en zie de video van VTM hier