Actiecomité stelt zich burgerlijke partij om gerechtigheid en snelle sanering asbeststort te bekomen

Persbericht van het actiecomité 24/04/2019

Vandaag dagvaardt het Openbaar Ministerie Walter Verhaert, de directeur van SVK, voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Hij wordt beschuldigd van tal van inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheren van een stortplaats in Sint-Niklaas. De aanklacht is gebaseerd op een dossier van meer dan 300 pagina’s met tal van processen-verbaal van de Dienst Handhaving (milieu-inspectie) , klachten van buurtbewoners enz… Het Actiecomité Asbeststort Dicht vindt het belangrijk om dit proces op de voet te volgen zodat eindelijk gerechtigheid geschied en de asbeststortplaats op een degelijke manier wordt .

Het gebeurt niet vaak dat een bedrijf voor overtredingen op de asbestwetgeving voor de rechtbank moet verschijnen, waardoor dit proces een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Al te lang heeft SVK alle regels aan zijn laars kunnen lappen met alle gevolgen van dien voor de werknemers en omwonenden. Leden van het Actiecomité en omwonenden stellen zich vandaag burgerlijke partij. Het is mee betrokken partij en bestudeert het dossier al enkele jaren vanop de eerste rij en is zeer deskundig in dit dossier. Op die manier kunnen we documenten en getuigenissen toevoegen aan het dossier, waar nodig. Met deze burgerlijke partijstelling willen we ook afdwingen dat het stort ordentelijk en zo snel mogelijk wordt afgewerkt volgens de wet zodat de omwonenden geen gevaar meer lopen op asbestverspreiding en andere verontreiniging van omgeving en grondwater. Wij vragen ook (morele) schadevergoeding in naam van de vele omwonenden en slachtoffers zodat gerechtigheid effectief kan geschieden

De procedure van burgerlijke partijstelling is gratis gezien het Openbaar Ministerie het proces in gang heeft gezet. Maar onze advocaten kosten natuurlijk geld. Om het mogelijk te maken om onze advocaten in dit proces te laten pleiten, zamelen wij als Actiecomité geld in. Ons doel is 5.000 euro in te zamelen. Op die manier ondersteunen wij de mensen die de moed hebben om zich burgerlijke partij te stellen.  

Wil jij onze zaak steunen, dan kan je een financiële bijdrage storten op de rekening van Actiecomité Asbeststort Dicht BE28 8916 7407 3420.