Een aantal dagen na de staatssecretaris hebben ook wij kennis gekregen van het arrest in de zaak van het Syrisch gezin dat een humanitair visum had aangevraagd.

In september 2016 nam de Belgische Staat een beslissing tot weigering van het visum. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dwong de Belgische Staat een nieuwe, beter gemotiveerde beslissing te nemen, daar zij de eerste onwettig achtte.

Dat deze nieuwe beslissing de oude vervangt, was tot op heden vaste rechtspraak, zowel bij de Raad van State als bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Conform deze rechtspraak werd de eerste beslissing door ons niet aangevochten. Een onbestaande (vervangen) beslissing aanvechten is immers nutteloos.

In deze politiek zeer geladen zaak, verandert de rechtspraak. In dit dossier beslist de RVV dat de eerste beslissing in het dossier blijft bestaan, zelfs al neemt de Belgische Staat een nieuwe beslissing over dezelfde aanvraag.

Het voelt ongemakkelijk dat juist in dit dossier de rechtspraak een bocht van 180° maakt. De RVV neemt een louter technische beslissing, met als gevolg dat men zich niet meer moet uitspreken over de grond van de zaak.

In dit dossier hebben wij vastgesteld dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de rechtbank zegt. Is het niet wat een staatssecretaris wil, dan heeft een uitspraak geen enkele waarde.

Deze zaak geeft geen antwoord op de enige echte vraag: hoe kan men vermijden dat zij die in levensgevaar zijn via smokkelaars hun leven wagen op de middellandse zee?

Als advocaten zijn wij teleurgesteld over deze uitspraak. Maar meer nog zijn wij ten zeerste verontrust door de manier waarop de Belgische Staat zich in dit dossier heeft gedragen. Dat een uitvoerbare uitspraak van een rechter niet gerespecteerd moet worden, dat communicatie van een staatssecretaris mag bestaan uit onwaarheden en het zwartmaken van mensen in nood, dat twitter meer betekent dan de wetten van ons land. Als geëngageerde advocaten nemen wij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van zoveel onrecht. Wij zullen ons des te meer inzetten voor mensenrechten en het verdedigen van de slachtoffers van dit inhumaan beleid.

http://www.demorgen.be/politiek/advocate-syrisch-gezin-verbijsterd-na-nieuw-arrest-rechtspraak-wordt-180-graden-gedraaid-b6d674f9/