Titel Wiens Belang? Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen
Auteur Norbert Van Overloop

AUTEUR: Norbert Van Overloop, is advocaat bij PROGRESS Lawyers Netwerk in Gent. Hij stond aan de wieg van de petitiebeweging Objectief 479 917 voor gelijke rechten. Hij publiceert regelmatig artikels o.a. in het weekblad Solidair , over het Vlaams Belang.

Op de hoogte blijven rond het boek via http://wiensbelang.blogspot.com

Het Vlaams Belang profileert zich als 'de partij van de kleine man, van de zwaksten in onze samenleving'. Maar wie zoekt naar de sociale en economische standpunten van die partij, komt alleen maar staalharde asociale standpunten tegen. Na het Economisch Congres van het VB in november 2005 schreeft De Tijd : ' (...) De partij biedt de bedrijven alles waar ze van dromen: lastenverlagingen, een ontvette overheid en minder machtige vakbonden. (...)' Op 15 december 2005 stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het generatiepact. Het Vlaams Belang verklaarde bij die gelegenheid: 'Wat de regering vandaag doet, zijn peanuts. Het gaat niet ver genoeg en het is niet grondig genoeg.' Het VB komt uit dit boek dan ook naar voor als de partij die de kant kiest van de rijksten in de samenleving en het patronaat.
Dit boek neemt het protest van de Vlaams Belang-kiezer ernstig. Het gaat ervan uit dat een groot deel van de aanhang van het VB te winnen is voor een eerlijke en sociale maatschappij. Maar het beschrijft ook de sociale puinhoop waarin een Vlaams Belangregering Vlaanderen zou herscheppen.
Norbert Van Overloop formuleert op het einde van zijn boek een alternatieve aanpak.
Ferre Wyckmans, Algemeen Secretaris LBC-NVK, ACV, in zijn Voorwoord: ' (...) Het sociaal-economische programma van het VB verdraagt geen enkele toets met de basisvisie van de vakbonden. Of het nu over arbeid, inkomen, fiscaliteit of sociale zekerheid gaat, steeds weer zijn de stellingen van die partij een aanslag op wat werknemers en hun organisaties aan echte belangen te verdedigen hebben. (...)'

COMMENTAREN:
Bruno Verlaeckt, Voorzitter Algemene Centrale ABVV, Antwerpen-Waasland, in zijn Voorwoord: ' (...) "Walen buiten, vakbonden afschaffen en sociale zekerheid ontmantelen", dat zou de nieuwe slogan kunnen zijn van het VB. Maar die partij heeft geleerd dat zij daarmee geen kiezers aantrekt, integendeel. En daarom zwijgt het Vlaams Belang over de sociale en economische recepten die het in de lade heeft klaarliggen. Het Vlaams Belang is dan ook het Vals Belang voor de werknemers! (...)'

Marc Spruyt, auteur van Grove borstels en Wat het Vlaams Blok verzwijgt, en oprichter van Blokwatch.be: 'Helder geformuleerd en toegankelijk geschreven. Hiermee kan een breed publiek worden aangesproken.'

INHOUDSTAFEL
:
Voorwoord Bruno Verlaeckt: ‘Het echte gelaat van het Vlaams Belang ontmaskeren’

Voorwoord Ferre Wyckmans: ‘Elke strijd tegen het Vlaams Belang moet gestreden worden’

Vlaams Belang teert op onrecht en ongenoegen
Vlaams Belang zegt niet wat het denkt
Vlaams Belang wil de pensioenleeftijd verlaten
Waar is het Vlaams Belang als de loontrekkenden protesteren?
Vlaams Belang op de werkvloer: overuren à volonté
Vlaams Belang op de werkvloer: flexibelere werknemers gewenst
Vlaams Belang wil daling van lonen en koopkracht
Vlaams Belang neemt deel aan jacht op werklozen
Vlaams Belang wil inkomsten sociale zekerheid beknotten
Vlaams Belang beperkt terugbetaling ziektekosten
Vlaams Belang snelt farmareuzen ter hulp
Vlaams Belang zet een punt achter de verzorgingsstaat
Vlaams Belang wil de vakbonden weg
Willen CEO’s Vlaams Belang aan de macht?
Vlaams Belang wil belastingverlaging voor de rijken
Vlaams Belang veroordeeld voor racisme
Van geldstromen, ‘luie Walen’ en Vlaamse ondernemers
Het laatste taboe doorbreken
Eindnoten

TECHNISCHE KENMERKEN:
Titel: Wiens Belang?
Ondertitel: Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen
Auteur: Norbert Van Overloop
Voorwoord van Bruno Verlaeckt en Ferre Wyckmans
Uitgeverij EPO, Berchem-Antwerpen,  2006
Isbn 90 6445 403 5
Paperback - 12,5  x 20 cm
168 pagina's
12,50 euro

Distributie in Nederland: Centraal Boekhuis BV Culemborg & Scholtens Sittard.
Vertegenwoordiging in Nederland: Hans Bellingwout, tel / fax: 0162 42 17 44, gsm: 0655 55 76 07, e-mail: jsbellingwout@hetnet.nl

Het boek is te bestellen bij Uitgeverij EPO


Het boek is een must voor iedereen die de discussie met de Vlaams Belang-kiezer wil aangaan. Er bestaat ook de mogelijkheid om een avond rond het boek te organiseren. Contacteer hiervoor wiensbelang@progresslaw.net