Begin 2017 werd de Vreemdelingenwet aangepast door een wetswijziging die later de bijnaam “deportatiewet” kreeg.

Deze maakt het mogelijk om legaal verblijvende vreemdelingen een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in België geboren zijn of hier al heel lang wonen. De Dienst Vreemdelingenzaken moet hiervoor (ernstige of dwingende) redenen van openbare orde of nationale veiligheid inroepen, begrippen die nergens gedefinieerd staan. Een strafrechtelijke veroordeling is niet nodig, en het automatisch schorsende effect van een beroep tegen een intrekking van verblijf geldt in bepaalde gevallen niet meer.

PROGRESS Lawyers Network diende tegen deze wet beroep in bij het Grondwettelijk Hof namens Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ADDE, Ligue des Droits de l’Homme en CIRE.

Op woensdag 24.04.2019 werd de zaak tijdens een openbare zitting behandeld.

De uitspraak volgt op 18/07.