Titel Je rechten bij openbare actie
Auteur Edith Flamand & Raf Jespers

Witte marsen, fabrieksbezettingen tegen sluitingen, acties van scholieren, studenten en milieugroepen, marsen voor werk. er is in België heel wat in beweging. Wie deelneemt aan openbare actie, wordt geconfronteerd met de vraag: 'Is dit volgens de wet toegelaten of niet?' Het antwoord is niet altijd eenvoudig omdat veel afhangt van de krachtsverhoudingen. Want er is de wet van de straat en er is de Wetstraat. Je rechten bij openbare actie is een werkinstrument met praktische tips en concrete adviezen. Wet, rechtspraak en rechtspraktijk worden aangegeven. 'De jarenlange ervaring van de auteurs bij de bescherming van individuele en collectieve grondrechten staat borg voor de kwaliteit van dit handboek.'

Prof. Jan Bundervoet.

Colofon:
1997 - ISBN: 90_6445_988_6 - pb (15 x 22,5 cm) - 341 p.

Het boek is te verkrijgen via EPO.