Om die reden gaven meer dan 150 mensen die dag gehoor aan de oproep van  de Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat des Avocats pour la Démocratie, Progress Lawyers Network, Vrede vzw en de CNAPD om aan het Brussels justitiepaleis te protesteren tegen de voorgenomen anti-terreurmaatregelen van de regering.

Naast sprekers van voornoemde organisaties namen ook  vakbondsverantwoordelijken het woord.  Alhoewel uiteraard door geen van de sprekers een effectieve strijd tegen het terrorisme in twijfel werd getrokken,  werd wel de wijze gehekeld waarop in ons land in de strijd tegen dit terrorisme een aantal democratische rechten en vrijheden dreigen te worden ontmanteld: door de beperking van de rol van de (onderzoeks)rechter in strafrechtelijke onderzoeken ten voordele van de uitvoerende macht, door de verlenging van de voorlopige vrijheidsberoving van 24 naar 72 uur, door de mogelijkheid tot nachtelijke huiszoekingen en meer algemeen door de uitbreiding van de mogelijkheden tot massale controle van de bevolking. Symbolisch werd de rode loper uitgerold voor een aantal basisprincipes van onze rechtstaat zoals het respect voor de grondwet, de vrijheid van meningsuiting, het vermoeden van onschuld,…

De volledige oproep leest u hier

Bijhorende documenten
 10 december-oproep 16/12/2015 290 Kb  
 Appel 10 décembre 16/12/2015 272 Kb