Vooreerst wordt als reden daarvoor opgegeven dat “moet worden nagegaan of de politie de noodzakelijke capaciteit heeft voor deze evolutie”.[1]

Dit is natuurlijk de kar voor het paard spannen. Ook voordat het algemene dreigingsniveau naar 3 was opgetrokken op 17 januari 2015, verzekerde de politie immers de bewaking van bepaalde instellingen waarvoor niveau 3 gold. Er is geen enkele reden waarom ze dit nu niet meer zou kunnen doen.

Bovendien bericht de krant De Morgen [2] dat de regering tegen het einde van de week ‘naar consensus zoekt via werkgroepen’ (over de inzet van het leger).
Er valt te vrezen dat men een rechtvaardiging zoekt voor een permanente aanwezigheid van het leger.

Dit toont eens te meer aan dat men niet bekommerd is om de wettelijke kant van het verhaal. In het protocol van 17 januari 2015 gesloten tussen de ministers van binnenlandse zaken en defensie – en gevalideerd door de regering- staat duidelijk dat de inzet van het leger slechts mogelijk is bij niveau 3. Hoewel we eerder [3] al schreven dat deze inzet juridisch pas kan bij niveau 4, is het behouden van militairen op straat bij niveau 2 zonder enige twijfel volstrekt illegaal.

Zoals we eveneens eerder al schreven[4], is het er de regering waarschijnlijk om te doen de taakverdeling tussen de politie en het leger te bespreken bij de budgetcontrole van eind maart. Dat beide diensten extra financiële middelen toegeschoven krijgen, valt niet uit te sluiten, en dit ondanks de besparingen die de gehele bevolking treffen

Progress Lawyers Network  volgt deze evolutie op de voet op en zal niet nalaten hierover te communiceren.


[1] TwitPolitique RTBF.
Zie ook de verklaring van de regering zelf: “De regering analyseert samen met de betrokken diensten het veiligheidsdispositief dat deze evolutie met zich meebrengt. De regering zal dit dispositief in de loop van deze week aanpassen. In afwachting daarvan blijft de militaire ontplooiing gehandhaafd.” http://www.premier.be/nl/evaluatie-van-het-dreigingsniveau-de-regering-blijft-waakzaam-en-vastbesloten
[2] De Morgen.
[3] Zie ‘5 redenen om tegen het leger op straat  te zijn’ http://www.progresslaw.net/index.php?pg=29&id=1142&lns=1&lns=3&lns=1
[4] Zie ‘5 redenen om tegen het leger op straat  te zijn’ http://www.progresslaw.net/index.php?pg=29&id=1142&lns=1&lns=3&lns=1

 

Bijhorende documenten

La Libre_20150312 12/03/2015 217 Kb  
LLB_20150312 12/03/2015 99 Kb