Ten opzichte van de insinuaties in het artikel wensen we opnieuw de feiten centraal te zetten :

  1. Onze cliënt is ondernemer en werkzaam voor de Kamer van koophandel van Aleppo. De Kamer van koophandel van Aleppo is erop gericht om de economische belangen van de Syrische ondernemers te behartigen. De Kamer van koophandel heeft uiteraard geen enkele band met de oorlog. In het kader van zijn professionele activiteiten heeft onze cliënt gereisd in het verleden. Bovendien had onze cliënt een eigen bedrijf doch dat werd volledig verwoest door de oorlog.
  2. Onze cliënt is geschokt door de oorlog die zijn land volledig verwoest. Zijn land waar hij steeds heeft van gehouden. Hij is nooit politiek actief geweest is nooit lid geweest van welke partij of groep dan ook.
  3. Onze cliënt leeft met zijn vrouw en twee kinderen in en appartement dat eigendom is van hun oom. Hun eigen huis werd immers verwoest door de oorlog. De internationale gemeenschap en de Belgische bevolking erkennen op unanieme wijze dat de oorlogssituatie in Aleppo verschrikkelijke gevolgen heeft voor de burgerbevolking.
  4. Deze pogingen om onze cliënten te besmeuren zijn niet alleen onaanvaardbaar maar brengen hun leven direct in gevaar.

Niets van dit alles zou ertoe mogen doen wanneer het erop aankomt een familie met twee kinderen te beschermen. Het is absoluut dringend om de visa af te leveren.