Titel Regularisatie Hoe en voor wie?
Auteur Nigel Williams - 01/06/2016

Jan Fermon en Georges-Henri Beauthier zijn advocaat bij de balie van Brussel. Zij hebben de nieuwe wet en haar toepassingsbesluit met de hoogste juridische gestrengheid willen uiteenzetten en toelichten. Op die manier trachten zij met dit werk de 'mensen zonder papieren' de grootst mogelijke kans te geven een wettelijke uitkomst te vinden voor de verwarde situatie waarin zij zich bevinden.

Dit werk zal het mogelijk maken een aanvraag tot regularisatie in te dienen met kennis van zaken en vanuit de wetenschap dat degenen wier aanvraag niet zal aanvaard worden, van het Belgische grondgebied verwijderd kunnen worden, zonder uitstel en zo nodig met geweld.

De regering-Verhofstadt kondigde bij haar aantreden in de zomer van 1999 aan dat zij zich over het vraagstuk van de 'mensen zonder papieren' zou buigen. Na een gestrande poging in oktober 1999 treedt op 10 januari 2000 een nieuwe wet in voege.
De minister van Binnenlandse Zaken, die aanvankelijk heldere regels en duidelijk omschreven voorwaarden beloofde, kondigde aan dat deze wettekst niet de verwachtingen van alle 'mensen zonder papieren' zou inlossen, verre daarvan.
Grondig onderzoek van deze nieuwe wet brengt talrijke onnauwkeurigheden en allerlei verwarring aan het licht.

Colofon:
2000 - ISBN: 90_6445_178_8 - pb groot (21 x 29,7 cm) - 96 p.


Het boek is te verkrijgen via EPO