PROGRESS Lawyers Network komt op voor de rechten van platformwerkers

Op 15 juni staakten de fietskoeriers van Deliveroo omdat hun vergoeding met minstens 25% werd verminderd. De reden waarom Deliveroo dit kan doen is omdat ze haar koeriers het slechtst mogelijke statuut met zo weinig mogelijk bescherming opdringt. Zo werken veel van de koeriers als zelfstandigen terwijl ze eigenlijk werknemers zouden moeten zijn. In de contracten met Deliveroo wordt geen vaste vergoeding opgenomen, zodat Deliveroo eenzijdig kan bepalen hoeveel ze de koeriers betaalt. Maar het kan nog erger.

Wat zou jij ervan denken om te werken zonder dat je sociale zekerheid opbouwt, zonder bescherming tegen ontslag, zonder aandacht voor veiligheid en gezondheid, zonder cao’s, zonder minimumlonen? Zonder basisrechten dus.

In de zomer van 2018 heeft de regering al deze basisrechten ontnomen van wie via een platform werkt. Door de invoering van de Platformwet verliezen bijvoorbeeld fietskoeriers elke sociale bescherming, met inbegrip van de minimale bescherming die ze nog hadden als zelfstandige. Ze krijgen een non-statuut. Deliveroo maakt hier nu al gebruik van.

Dit kan en moet anders. In Nederland heeft de vakbond een proces tegen Deliveroo gewonnen waardoor zij platformwerkers nu als werknemers moet behandelen, en niet langer als zelfstandigen.

Namens de vakbonden vecht PROGRESS Lawyers Network deze Platformwet dan ook aan voor het Grondwettelijk Hof. De openbare zitting zal dit najaar of in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

De actie van de koeriers is van groot belang omdat het de enige manier is om de race to the bottom te stoppen en de basisrechten van werknemers af te dwingen. 

Ben je zelf koerier of ken je koeriers die problemen ondervinden? Contacteer ons.

Dit kan via

Facebook: PROGRESS Lawyers Network
Twitter: @PROGRESSLawyers
E-mail: info@progresslaw.net
Telefoon: 03 550 97 47

 

Foto: Geertje Franssen