Raad van State fluit "actualisering" budgetten personen met handicap terug

Samen met een tiental personen met een handicap en Grip vzw startten wij met Progress Lawyers Network een procedure tegen de vermindering van budgetten voor personen met een handicap.
De Raad van State fluit de zogenaamde "actualisering" terug omdat die ingaat tegen artikel 23 van de Grondwet.
 
Advocate Lies Michielsen noemt de uitspraak van de Raad van State "ongezien". De verwijzing naar artikel 23 van de Grondwet kan volgens haar ook belangrijk zijn in andere dossiers waar de rechten van kwetsbare personen mogelijk worden verminderd of voorwaardelijk worden gemaakt. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de regels rond sociale huisvesting, de kinderopvang of de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).
 
Artikel 23 gaat over het grondwettelijk recht op een menswaardig leven en voorziet in een zogenaamde "standstillverplichting". Die verplichting houdt in dat de wetgever het beschermingsniveau niet mag verminderen zonder dat daarvoor redenen zijn van algemeen belang. Volgens de Raad van State schiet de regering daarin tekort.
 
Luc Demarez, voorzitter van vzw GRIP die de procedure bij de Raad van State opstartte, noemt het arrest "een enorme opsteker voor mensen met een handicap". "Van duizenden mensen werd het budget onterecht verminderd. Het gaat zowel over mensen die hun budget al kregen als over mensen die nog op de wachtlijst staan. Dat kan niet", aldus Demarez.
 
De regering zal volgens hem nu de middelen moeten vrijmaken om de verminderingen recht te zetten. We vinden het belangrijk dat dit binnen de schoot van de regering gebeurt", zegt Demarez. "We zouden het betreuren als men hiervoor middelen wegneemt van andere welzijnssectoren waar ook hoge noden zijn. Dit is een ongrondwettelijk besluit van de hele Vlaamse regering."
 
Bekijk de reportage in Terzake hier: https://www.youtube.com/watch?v=Z3rnrHkGTeU