Vlaamse regering respecteert de grondwet niet

Persbericht van 'Iedereen beschermd'-coalitie: 

 

Uitzonderlijke uitspraak: Vlaamse regering respecteert de grondwet niet in het opleggen van extra voorwaarden voor de Vlaamse Sociale Bescherming.

Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse Regering terug wegens aanzienlijke achteruitgang van het recht op sociale zekerheidAnderhalf jaar geleden besliste de Vlaamse regering om de regels voor de Vlaamse sociale bescherming te verstrengen. 19 middenveldorganisaties groepeerden zich onder de noemer “Iedereen beschermd” en trokken naar het Grondwettelijk Hof. De Vlaamse Regering wordt vandaag teruggefloten door het Grondwettelijk Hof omdat de regels een aanzienlijke achteruitgang van de bescherming betekent.Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid via onder meer de terugbetaling van dokterskosten en medicatie. Wie veel extra zorg nodig heeft, kan beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Hij of zij krijgt dan een zorgbudget. Dit wordt gefinancierd doordat elke inwoner van Vlaanderen jaarlijks zorgpremie betaalt via de mutualiteit.“Er kwamen bijzonder strenge regels voor nieuwkomers. Wie wettelijk in het land verblijft, betaalt vanaf dag één de zorgpremie,” aldus Leen Van den Bulck,  projectcoördinator Sociale bescherming bij SAAMO Antwerpen en woordvoerder van de “Iedereen beschermd”-coalitie. “Maar om recht te hebben op een zorgbudget moest je nu tien jaar verblijf kunnen voorleggen én een inburgeringsattest. Voor een sociale correctie op de zorgpremie moest je vijf jaar in het land zijn.”Het hof heeft vandaag deze bijkomende voorwaarden vernietigd omdat het recht op sociale zekerheid op een aanzienlijke wijze wordt verminderd, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.*Bovendien kwam er een dossiertaks voor iedereen die een beslissing over het zorgbudget wil aanvechten. “Je moet 75 euro betalen, terwijl er helemaal geen indicatie is dat er misbruik gemaakt wordt van de procedure”, Aldus Lies Michielsen van Progress Lawyers Network, advocate van de “Iedereen beschermd”-coalitieVolgens het Hof is de regeling omtrent de dossiertaks discriminerend en moet de Vlaamse regering de regels hieromtrent aanpassen. *“We zijn opgetogen met de uitspraak van het Hof. Sociale zekerheid is een basisrecht voor iedereen. We zien dat dit principe steeds meer onder druk komt te staan, en zijn dan ook bijzonder tevreden met dit resultaat,” zo zegt Leen Van den Bulck. “Iedereen kan tegenslag hebben, en dan helpen we elkaar. Dat zou voor elk van ons het uitgangspunt moeten zijn, zoals het ook in de Grondwet staat,” besluit Van den Bulck.