Kantoor Brussel
Telefoon +32 (0)2 215 26 26
Fax +32 (0)2 215 80 20
E-mail leila.lahssaini@progresslaw.net
   

Vakgebieden

 

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

 

Leïla Lahssaini behaalde haar diploma van Master in de rechten in de ULB in 2010 en een Master in publiek internationaal recht in 2011. Na een eerste ervaring als juriste maakt zij sinds 2014 deel uit van PROGRESS Lawyers Network en legt zich voornamelijk toe op collectief en individueel arbeidsrecht evenals op sociale zekerheidsrecht.

Ze geeft regelmatig vormingscursus aan syndicale organisaties namelijk over onderaanneming en stakingsrecht. Ook nam ze deel aan het colloquium "Stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?"

Leïla is eveneens lid van het netwerk "European Lawyers for Workers Network (ELW)", een Europees netwerk van advocaten die de keuze gemaakt hebben zich ten dienste te stellen van de arbeiders en de vakbonden. Ze neemt deel aan de werkzaamheden van het Platform "Recht voor iedereen", waarin mensen zowel uit de justitiële wereld als uit het verenigingswezen samenwerken en ze is ook lid van de Liga voor de Mensenrechten.