Kantoor Brussel
Telefoon +32 (0)2 215 26 26
Fax +32 (0)2 215 80 20
E-mail hind.riad@progresslaw.net
   

Vakgebieden

 

Arbeidsrecht-sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht en internationaal recht

 

Hind Riad behaalde in 2010 haar diploma Master in de Rechten aan de VUB, afstudeerrichting Internationaal/Europees recht.

Zij maakt sinds augustus 2011 deel uit van PROGRESS Lawyers Network.

Gespecialiseerd in arbeidsrecht-sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht en internationaal recht.

Specialiteiten :
- arbeidsovereenkomsten
- arbeidskaarten
- ontslag (dringende reden, met opzeg)
- werkloosheid
- arbeidsongevallen
- screening (toegangsbadges werk)
- discriminatie

Engagement: ‘Naar aanleiding van de vaststelling dat kinderrechten in het kader van het vreemdelingenrecht met de voeten worden getreden, heb ik samen met collega's de totstandkoming van de organisatie Kids Parlement ondersteund. Kids Parlement vecht voor de kinderrechten van kinderen zonder papieren, opdat zij van dezelfde rechten kunnen genieten als kinderen met papieren.

Ook voor vrouwelijke asielzoekers zijn er heel wat gebreken en tekortkomingen in de asielprocedure. Dit terwijl vrouwen vaak nog kwetsbaarder zijn. Ook deze problemen tracht ik aan te kaarten.

Verder heb ik dankzij de befaamde Adecco zaken mij kunnen verdiepen in de anti-discriminatie wetgeving en meer bepaald in het tekort aan werkelijke sanctiemechanismen om de strijd tegen discriminatie bij o.a. aanwerving mogelijk te maken.

Dankzij verschillende reizen naar Palestina heb ik de harde werkelijkheid van het Palestijns volk ontdekt en hun verzet tegen de totale straffeloosheid met de welke Isräel het internationaal recht miskent. Deze reizen lieten, zoals op veel andere mensen, een zware indruk na die er vandaag toe leidt dat ik steeds actief werk voor de rechten van de Palestijnen, zowel voor Palestijnse vluchtelingen als voor het aanklagen van de misdaden tegen de mensheid waaraan Israël zich schuldig maakt.’