Kantoor Antwerpen Lange Van Ruusbroecstraat
Telefoon +32 (0)3 550 97 47
Fax +32 (0)3 645 24 60
E-mail jan.buelens@progresslaw.net
   

Vakgebieden

 

Europees sociaal recht, collectief arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht en welzijnsrecht

 

Jan Buelens behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA) in 2001. Sinds november 2002 is hij advocaat aan de Balie van Antwerpen. Op 10 mei 2012 verdedigde Jan Buelens zijn doctoraat over onderaanneming. Vanaf 1 oktober 2007 is hij verbonden als Gastprofessor aan de UA en deed er in 2014 tevens onderzoek naar sociale dumping in de vervoerssector. Vanaf 1 oktober 2015 doceert hij collectief arbeidsrecht en vergelijkend sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen. 

Jan Buelens is verantwoordelijk voor het departement sociaal recht bij PROGRESS Lawyers Network. Hij is gespecialiseerd in Europees sociaal recht, collectief arbeidsrecht (bescherming van werknemersvertegenwoordigers, stakingsrecht,...), individueel arbeidsrecht (ontslag, precaire tewerkstelling, discriminatie, ...) en welzijnsrecht. Tevens heeft hij een expertise opgebouwd inzake beroepen tot schorsing en vernietiging bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Hij is mede-oprichter van het European Lawyers for Workers, een netwerk van juristen die persoonlijk en professioneel ten dienste staan van werknemers en vakbonden en regelmatig activiteiten organiseren. Jan Buelens is vice-voorzitter van de International Centre for Trade Union Rights (www.ictur.org). Jan Buelens is lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en het Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA). Jan Buelens maakt ook deel uit van GRACOS (www.gracos.be), een interdisciplinaire groep die over sociale conflicten publiceert en van Tripalium (www.tripalium.be), een denktank over welzijn op het werk.

Binnen het arbeidsrecht heeft Jan Buelens drie boeken en tientallen andere publicaties op zijn naam. Hij geeft regelmatig lezingen, zowel in binnen- als buitenland. Hij was co-organisator van de diverse colloquia van Progress Lawyers Network evenals van andere conferenties.

Volg Jan Buelens op Twitter en LinkedIn.