Huwelijk en wettelijke samenwoning, echtscheiding, voorlopige maatregelen, ouderlijk gezag, afstamming, onderhoudsgelden, huwelijksvermogen, erfenissen, schenkingen en testamenten, verdediging van minderjarigen.

Aangezien er de laatste jaren veel nieuwe wetgeving en een nieuwe familierechtbank werd ingevoerd, kan het van belang zijn u hierin te laten bijstaan door een advocaat. Wij zijn er om de burger te adviseren en eventueel te begeleiden in een procedure bij de rechter. 

Vragen die zich op dit gebied kunnen situeren zijn bijvoorbeeld: welke regeling goed is voor de kinderen, welke financiële gevolgen er gepaard kunnen gaan met de beëindiging van een relatie, wat er met de schulden gebeurt, …

 

Familierecht te Brussel

Selma Benkhelifa | Joke Callewaert | Thomas Mitevoy 

 

Jeugdrecht te Antwerpen

Mieke Van Laer

 

Jeugdrecht te Brussel

Joke Callewaert