Gelijke rechten en vreemdelingenrecht

De kantoren van PROGRESS Lawyers Network zijn in België toonaangevend op het gebied van vreemdelingenrecht. Onze advocaten hebben grote expertise inzake asiel en subsidiaire bescherming, het (reguliere) vreemdelingenrecht en de nationaliteitsverwerving.

Naast het dagelijkse takenpakket nemen wij ook een maatschappelijk engagement op. Wij houden een kritisch oog op de actualiteit en nemen onderbouwd standpunt in t.o.v. politieke en sociale gebeurtenissen. We kunnen als advocaat niet meteen de wereld veranderen, maar in veel gevallen kan een gerichte en doordachte juridische actie de situatie van bepaalde mensen wel sterk verbeteren.

Lees meer...

Het asielrecht is voor PROGRESS Lawyers Network een belangrijk werkterrein. Door de jaren heen hebben onze advocaten kennis vergaard over de mensenrechtensituatie van landen over de hele wereld. Wij hebben steeds geijverd voor de breedst mogelijk interpretatie van de Conventie van Genève, en verzetten ons tegen de soms onmenselijke gevolgen van de Dublinconventie (waarbij asielzoekers verplicht worden terug te keren naar het land waar ze als eerste voet op Europese grond zetten en waar de omstandigheden vaak zeer slecht zijn), of de toepassing van de ‘1F’-uitsluitingsclausule. Onze advocaten staan asielzoekers bij in alle stadia van de procedure, gaande van een goede voorbereiding over de verhoren tot het beroep bij een eventuele negatieve beslissing, en zij verplaatsen zich zo nodig naar de gesloten centra, de luchthaven,… om hun cliënten te verdedigen. Asielzoekers die een herhaalde aanvraag wensen in te dienen kunnen bij ons terecht om hun kansen in te schatten.

Kunnen samenwonen met je partner of familie is een fundamenteel mensenrecht. De regels en mogelijkheden zijn verschillend voor gezinshereniging met een vreemdeling, een Belg en een Unieburger. Zo kan één categorie wel en een andere niet herenigen met broers en zussen. De heksenjacht op schijnhuwelijken werd uitgebreid naar zogenaamde schijn-wettelijke samenwoningen en zelfs schijnerkenningen van kinderen. Het vermoeden van onschuld (als ware het strafrechtelijke materie) bestaat niet voor vreemdelingen en hun partners. Ook de gezinshereniging met ouders is soms wel, dan niet mogelijk. Een goede voorbereiding van het dossier is essentieel voor het welslagen van de aanvraag. PROGRESS Lawyers Network heeft ruime ervaring met het begeleiden van gezinsherenigingen, zowel in quasi alle steden en gemeenten in België als bij de ambassades en consulaten in het buitenland.

Ook voor een visumaanvraag om bv. als student of toerist naar België te komen, kunt u op de bijstand van onze advocaten rekenen.

Verder kan u voor het indienen van een regularisatieaanvraag terecht bij PROGRESS Lawyers Network. In het verleden hebben onze kantoren met succes actiegroepen en collectieven van mensen zonder papieren juridisch ondersteund om regularisatiecampagnes af te dwingen. Wij blijven van mening dat er, i.p.v. one-shot-operaties, permanente criteria voor regularisatie noodzakelijk zijn, omdat er steeds mensen zullen zijn die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. “Geen mens is illegaal.”

PROGRESS Lawyers Network heeft tevens een brede expertise in huis wat gedwongen repatriëringen betreft. Wanneer een vreemdeling met het oog hierop wordt aangehouden dient er zeer snel en met kennis van zaken te worden gehandeld om de effectieve uitwijzing te kunnen voorkomen. Wij hebben in dit soort zaken reeds met succes een beroep gedaan op o.m. het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Principieel verzet PROGRESS Lawyers Network zich tegen het opsluiten van mensen louter omdat zij geen papieren hebben.

Tenslotte helpen onze advocaten cliënten bij het aanvragen van de Belgische nationaliteit, het sluitstuk van hun verblijfsdossier.

Antwerpen

Raf Jespers |  Jan De Lien |  Mieke Van Laer |  Caroline Driesen |  Falke Van der Schueren |  Rigtje Jeeninga |  Pieter Staes | Simon Van Damme | Laetitia Parmentier | Jan Van Laer

Brussel

Selma Benkhelifa | Thomas Mitevoy | Joke Callewaert | Marie-Pierre De Buisseret | Olivier Stein | Mieke Van den Broeck | Hind Riad | Loïca Lambert | Rosalie Daneels | Marie Doutrepont