Verdediging van sociale en syndicale rechten

PROGRESS Lawyers Network is actief in de verdediging van de sociale rechten van werknemers en van de democratische rechten, onder meer van actievoerders die zich inzetten voor maatschappelijke verandering, en in de strijd voor de gelijkberechtiging tegen racisme en discriminatie.

In onze advocatenpraktijk concentreren wij ons op drie rechtstakken: strafrecht, vreemdelingenrecht en sociaal recht. In het sociaal recht houden we ons bezig met arbeidsrecht, in de eerste plaats arbeidsovereenkomsten, en met sociaal zekerheidsrecht, vooral  arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid.

Lees meer...

PROGRESS Lawyers Network beseft dat de verdediging van de belangen van onze cliënten dikwijls een zuiver juridische aanpak te buiten gaat. Daarom koppelen wij de individuele verdediging aan de strijd voor rechten voor grotere groepen mensen. Het departement sociaal recht stelt haar expertise ten dienste van diegenen die het arbeidsrecht nodig hebben en waarvoor het bedoeld is, namelijk de werknemers en hun vakbonden. Zij hebben nu meer dan ooit nood aan een juridisch performante en consequente verdediging. De focus ligt daarbij op de volgende thema’s: stakingsrecht en de bescherming van werknemersafgevaardigden, veiligheid en gezondheid op het werk, onderaanneming en tewerkstelling van mensen zonder wettig verblijf.

We namen de afgelopen jaren de verdediging waar van de werknemers van Ford, Carrefour, DHL, AG Insurance, Lanxess, Adecco en van talrijke ontslagen syndicalisten.

Over deze thema’s organiseren wij om de drie jaar een internationaal colloquium. In 2008 met als onderwerp ‘de bescherming van werknemersafgevaardigden’, in 2011 over ‘welzijn op het werk’ en in 2014 en in 2015 over ‘stakingsrecht en recht op collectieve actie’.

Daarnaast volgen we ook de toenemende internationalisering en europeanisering van het sociaal recht.
De nieuwe Belgische sociale wetgeving vloeit voor 80 % voort uit Europese wetgeving. Samenwerken met internationale organisaties van democratische juristen is derhalve een must. PROGRESS Lawyers Network is lid van o.a. de International Association of Democratic Lawyers (IADL), de European Association of Lawyers for Democracy and Human Rights (ELDH) en European Lawyers for Workers Network (ELW). PROGRESS Lawyers Network werkt samen met advocaten en organisaties van advocaten in diverse landen.

Antwerpen

Jan Buelens |  Lies Michielsen |  Simon Van Damme |  Pieter Staes

Brussel

Ivo Flachet |  Jan Buelens |  Olivier Stein |  Hind Riad |  Loïca Lambert |  Leïla Lahssaini