Wie zijn we?

PROGRESS Lawyers Network is in 2003 ontstaan als een netwerk van progressieve advocatenkantoren in Brussel en Antwerpen. Ons netwerk richt zich tot advocaten, juristen, studenten, universiteitsmedewerkers en mensenrechtenactivisten en dit zowel in België als in het buitenland. 

In onze advocatenpraktijk concentreren wij ons op vier rechtstakken : sociaal recht, strafrecht, vreemdelingenrecht en familierecht. Advocaten van ons netwerk namen de afgelopen jaren de verdediging waar van de werknemers van die opkwamen tegen de sluiting van hun bedrijf zoals Crown Cork  en van talrijke afgedankte syndicalisten. We voerden procedures tegen Adecco inzake discriminatie. In 2015 werd door toedoen van Progress Lawyers Network de vernietiging van de Dataretentiewet bekomen bij het Grondwettelijk Hof. De advocaten hebben verschillende acties van mensen zonder papieren juridisch ondersteund. We verdedigden actievoerders onder andere  in het zogenaamde Aardappelproces. Ook internationaal waren we actief in de procedures betreffende de slachtoffers van asbest.

Lees meer...

Waarom PLN?

Wij stellen vast dat de beleidsmakers vaak meer begaan zijn met het ontwikkelen van nieuwe repressieve wetten dan met het zoeken naar oplossingen voor de problemen van de mensen. Tegen de vluchtelingen wordt het fort Europa opgebouwd. Bijzondere opsporingsmethodes geven de politiediensten meer macht. Er wordt geraakt aan de rechten van werknemers en van hen die leven van een vervangingsinkomen. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van een systeem waarin winst centraal staat. De strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om mensen die opkomen voor een verbetering of een verandering van de maatschappij te criminaliseren.

Ons project is er op gericht de beste verdediging te waarborgen voor de bevolking en zij die streven naar verandering.

Waarvoor staan we?

PLN verzet zich tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden op nationaal, Europees en internationaal niveau. Wij steunen onder andere de organisatie van Legal Teams om de rechten van actievoerders te vrijwaren tijdens manifestaties.

PLN schenkt speciale aandacht aan de verdediging van syndicale en sociale rechten.

PLN verdedigt het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen die opkomen tegen onrecht en onderdrukking.

PLN verdedigt de progressieve verworvenheden van het Volkerenrecht en het Internationaal Humanitair Recht. Wij verdedigen de soevereiniteit van de naties en het recht op zelfbeschikking van de volkeren en hun recht te beschikken over hun grondstoffen.

PLN komt op tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen.

PLN komt op voor de onafhankelijkheid van het advocatenberoep, een toegankelijke, betaalbare en democratische justitie en respect voor de rechten van de verdediging.