Kan de politie bij mij thuis komen als ik me niet aan de inperkingsmaatregelen houd?

Lire la suite...

In principe heb je het recht om de politie de toegang tot jouw huis te weigeren, tenzij er een huiszoekingsbevel is. 

Politieagenten mogen echter toch zonder jouw toestemming jouw huis binnenkomen, als wat er in jouw huis gebeurt een zeer ernstig en dreigend gevaar vormt dat het leven of de fysieke integriteit van personen bedreigt en als politieoptreden de enige manier is om dit gevaar af te wenden (artikel 27 van de Wet op de politiefuncties; COL 06/2020, blz. 6).

Hoewel deze interpretatie twijfelachtig is, beschouwt de minister van Binnenlandse Zaken een "lockdown party" als een voldoende ernstig gevaar voor de politie om een woning binnen te gaan om deze te stoppen. In Antwerpen is de politie op deze grond zonder toestemming een woning binnengegaan.

Kan de politie geweld gebruiken als zij een overtreding van de coronamaatregelen vaststelt of vermoedt?

Lire la suite...
Ja, maar alleen als er geen andere middelen zijn dan geweld om de naleving van de maatregelen te waarborgen. Als de politie geweld gebruikt, moet dat op een manier gebeuren, die proportioneel is ten opzichte van de overtreding. De politie moet je ook op voorhand waarschuwen dat er geweld gebruikt zal worden. (Art. 11 van de M.A. van 23 maart 2020; Art. 37 van de Wet op het Politieambt)
Kan ik worden gearresteerd voor het overtreden van de coronamaatregelen?

Lire la suite...

Ja, je kan gearresteerd worden. Er bestaan twee soorten van aanhoudingen. De gerechtelijke en de administratieve. De administratieve is voor een maximale duur van 12 uur. De gerechtelijke is voor een maximale duur van 48 uur.

Een administratieve aanhouding van maximaal 12 uur is in principe alleen mogelijk in de volgende gevallen:

- Als je de politie hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij te houden;

- als je de openbare orde verstoort;

- als je een strafbaar feit pleegt of op het punt staat te plegen, dat de openbare orde of veiligheid ernstig in gevaar brengt. De meeste corona-overtredingen (bijvoorbeeld voetballen met vrienden of op een bankje zitten) zijn niet ernstig genoeg om een administratieve aanhouding te rechtvaardigen. Maar in de praktijk zal u niets kunnen doen als de politie u arresteert.

In theorie is een gerechtelijke aanhouding voor maximaal 48 uur ook mogelijk als je  tegelijkertijd een ander misdrijf pleegt.(bv. Spuwen op iemand en zeggen dat je Covid besmet bent)

Indien je enkel een “coronamaatregel” hebt overschreden kan je niet langer dan 48 uur worden gearresteerd. Je kan dus voor deze overtreding van een coronamaatregel niet in voorlopige hechtenis worden genomen in een gevangenis. 

(Artikelen 1 en 16 van de Wet op de voorlopige hechtenis)

Wat kan ik doen als ik getuige of slachtoffer ben geweest van een onwettige arrestatie?

Lire la suite...

Wij verwijzen u naar de website van Police Watch, de organisatie die u helpt bij misbruik van de politie. https://policewatch.be/page/informer.

Spijtig genoeg is deze website uitsluitend in het frans.

Police Watch raadt volgende eerste reflexen aan:

Blijf kalm, om een escalatie te voorkomen; bovendien zouden daden van actief verzet kunnen worden geïnterpreteerd als daden van "weerspannigheid", ongepaste woorden of gebaren als "smaad” (beledigen van de politieagent) en zich dus tegen het slachtoffer keren

Zorg ervoor dat je GSM en je applicaties een wachtwoord hebben, zodat de politie er niet zomaar toegang tot kan hebben

Kijk goed welke mensen in de buurt van de arrestatie zijn, zodat die kunnen filmen of achteraf getuigen. Vraag hun contactgegevens, zodat u hen kan vragen te getuigen of hun beelden te delen.

Als je met de politieagenten praat, zeg dan niet dat u klacht gaat indienen.

Film, fotografeer of registreer wat er gebeurt, op een manier die niet bijdraagt aan de spanning.

Identificeer de politieagenten: namen of nummers op het uniform, rang, nummerplaat van de wagen, naam of politiezone-nummer op het voertuig, fysieke beschrijving, taal, etc. Identificeer de locatie, zodat u de feiten nauwkeurig kunt beschrijven: straatnaam, huisnummer, naam van een bus- of tramhalte, van het café aan de overkant van de straat, etc.