De artikelen 1, 5 en 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 voorzien in maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken.

Voor de duur van deze maatregelen mag ik mijn huis alleen verlaten om :

- Boodschappen te doen, bij voorkeur alleen, met inachtneming van een afstand van 1,5m met de mensen die ik ontmoet, in alle winkels. De volgende commerciële instellingen moeten gesloten buiten:

  1° de schoonheidssalons; 2° de wellnesscentra, met inbegrip van sauna's; 3° de fitnesscentra en sportzalen; 4° de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren; 5° de restauranten, café’s en dancings.

  -Naar een markt gaan (afhankelijk van de beslissingen van de gemeenten om de markten toe te laten), op voorwaarde dat de toegang beperkt is tot 50 personen. Het dragen van een masker is alleen verplicht voor handelaren.

  -Naar school gaan. Als ik in de betreffende klassen zit (kinderen in het 1e, 2e en 6e leerjaar en leerlingen in het 6e leerjaar), kan ik naar school gaan. Het dragen van een masker is verplicht voor het personeel (leraars en leraressen, zorgenden, technisch personeel) en voor studenten boven de 12 jaar.

  -De kinderen naar de crèche of naar school te brengen

  -Naar de dokter, ziekenhuis of een andere medische zorg te gaan

  -Naar de bibliotheek gaan (met een limiet op het aantal personen)

  -Naar een museum, een historisch gebouw, infrastructuren van natuurlijk belang zoals dierenparken (specifieke modaliteiten: vooraf reserveren van tickets, beperking van het aantal bezoekers en respecteren verkeersplan)

  -Naar de bank of het postkantoor te gaan;

  -Het uitoefenen van een fysieke activiteit (lopen, rennen, ...) met de mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of in de aanwezigheid van maximaal twee vrienden (binnen 1,5m van elkaar). Je moet altijd in beweging blijven.

  -Naar een begrafenisplechtigheid te gaan in aanwezigheid van maximaal 30 personen, zonder koffietafel;

  -Om te trouwen in het bijzijn van maximum 30 personen, zonder receptie;

  -Zorg te dragen voor de dieren;

  -Naar een voedseldistributie gaan (met inachtneming van de afstand van 1,5 m);

  -Verhuizen indien het een dringende verhuizing is;

  -Organiseren van alternatieve kinderopvang;

  -Naar mijn partner of het beperkte aantal vrienden

  -Naar een schoonheidssalon, niet-medische pedicure of manicure salon, kapper of kapperszaak, of een tatoeage- of piercingsalon, op afspraak. Het dragen van een masker is verplicht voor zowel personeel als klanten.

  -Naar mijn sportclub gaan die open is om toegang te hebben tot de faciliteiten die ik nodig heb om te trainen (buiten, in een erkende club, in aanwezigheid van maximaal 20 personen en een coach);

  Het verlaten van de woning om een andere reden dan deze is verboden en kan leiden tot sancties.

  Maar wat betekent dit in de praktijk?

  Moet ik een masker dragen?

  Lees meer...

  Voorlopig geldt de verplichting tot het dragen van een masker in het openbaar vervoer voor mensen boven de 12 jaar.

  Leerlingen die vanaf 18 maart naar school zijn teruggekeerd, moeten het masker ook in schoolgebouwen dragen als ze ouder zijn dan 12 jaar.

  Het dragen van het masker is ook verplicht tijdens afspraken met zogenaamde "contactberoepen": schoonheidsspecialist, kapper, pedicure, manicure, tatoeëerder, zowel voor het personeel als voor de klanten.

  Als je geen masker hebt, wordt een doekje voor de mond en de neus getolereerd.

  Kan ik naar de winkel, de bank of het postkantoor gaan?

  Lees meer...

  Ja, u kunt natuurlijk naar de winkel, de bank of het postkantoor gaan. Je moet een afstand van 1,5 m houden van de mensen die je voorbijgaat. Bij de ingang van de winkels/bank/postkantoor worden instructies gegeven door het personeel. Deze instructies moeten worden gerespecteerd. Over het algemeen moet je alleen gaan winkelen. Wel mag uw minderjarig kind mee. Ook mag men een persoon begeleiden die niet alleen zijn boodschappen kan doen.

  Kan ik naar mijn werk gaan als telewerken niet mogelijk is?

  Lees meer...

  Ja, onder bepaalde voorwaarden.  Voor meer informatie, zie onze FAQ "Corona aan het werk".

  Kan ik mijn partner bezoeken?

  Lees meer...

  Ja.

  Minister De Crem heeft voor de Commissie Binnenlandse Zaken bevestigd dat men zijn partner mag bezoeken die niet onder hetzelfde dak woont, zelfs in het buitenland.

  Kan ik mijn familie/vrienden bezoeken of mijn familie/vrienden uitnodigen bij mij thuis?

  Lees meer...

  Ja, maar in beperkte mate.

  Dit is wat het ministerieel besluit zegt:

  “Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

  Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

  De leden van de nieuwe op die manier gevormde "groep" mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "huishouden": personen die onder hetzelfde dak wonen.”

  De interpretatie van dit artikel roept veel vragen op. We weten niet hoe het in de praktijk zal worden geïnterpreteerd.

  Het idee is dat slechts twee huishoudens (mensen die onder hetzelfde dak wonen) zich mengen: ik bezoek met mijn huishouden een ander huishouden en dit andere huishouden komt mijn huishouden bezoeken. Twee “bubbels” die één worden. 

  Als u wordt gesanctioneerd voor deze bezoeken, onder andere omdat men ze niet juist zou hebben geïnterpreteerd omwille van het feit dat de regel niet helemaal duidelijk is, zie dan hieronder de mogelijkheden om de sancties aan te vechten.

  Kan ik op de kinderen passen van iemand die moet werken?

  Lees meer...

  Ja maar enkel op de kinderen van het ander huishouden waarmee je een "bubbel" vormt.

  Kan ik naar het park gaan of een wandeling maken?

  Lees meer...

  Ja, maar alleen met leden van uw kerngezin of die onder hetzelfde dak wonen en/of maximaal twee vrienden. Met die vrienden moet je de regels van sociale distantiëring respecteren.

  Kan ik op een bankje zitten tijdens een wandeling?

  Lees meer...

  Het ministerieel besluit verbiedt dit niet expliciet, maar in de FAQ's van de regering wordt erop aangedrongen dat u zich tijdens wandelingen of lichaamsbeweging moet blijven bewegen, met een uitzondering voor ouderen of zwangere vrouwen.

  Kan ik gaan fietsen?

  Lees meer...
  Ja, maar alleen met leden van uw kerngezin of die onder hetzelfde dak wonen en/of maximaal twee vrienden. Met die vrienden moet je de regels van sociale distantiëring respecteren.
  Kan ik met de auto een boswandeling maken?

  Lees meer...

  Dit is niet expliciet toegestaan volgens het ministerieel besluit, maar in de FAQ staat nu: "het gebruik van een motorvoertuig voor lichaamsbeweging en wandelingen is alleen toegestaan om de plaatsen (bijv. bossen binnen een redelijke afstand) of sportfaciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van de betreffende lichaamsbeweging of voor de wandeling te bereiken". Er wordt aan herinnerd dat toeristische activiteiten en excursies niet zijn toegestaan".

  Kan ik een ritje maken op een motor of scooter?

  Lees meer...
  Dit is niet expliciet toegestaan volgens het ministerieel besluit, maar in de FAQ van de overheid staat nu dat het mag.
  Kan ik een taxi nemen?

  Lees meer...

  Ja, als het gaat om een geautoriseerde reis, en als de afstandsregels worden gerespecteerd.

  Kan ik naar mijn huisarts gaan?

  Lees meer...
  Neem telefonisch contact op met uw arts voor meer informatie. U moet immers eerst telefonisch uw dokter raadplegen. Hij of zij zal dan beslissen of het nodig is om je te zien. Op basis van een telefonisch consult kan de arts besluiten dat u niet kunt werken en kan hij u elektronisch een medisch attest toesturen. Het spreekt voor zich dat de regels van sociale afstand ook in de wachtkamer in acht moeten worden genomen.
  Kan ik naar mijn psycholoog gaan?

  Lees meer...
  Er zijn nog maar weinig psychologen die fysieke afspraken maken, maar ze doen wel telefonische consultaties. Als de psycholoog vindt dat een persoonlijke afspraak nodig is, kunt u erheen gaan. Het spreekt voor zich dat de regels van sociale afstand ook in de wachtkamer in acht moeten worden genomen.
  Kan ik naar de tandarts gaan?

  Lees meer...

  U dient uw vaste tandarts te bellen, die zal beoordelen of de behandeling noodzakelijk en dringend is. Als u speciale zorg nodig heeft, zal uw tandarts een afspraak voor u maken met een gespecialiseerde tandarts. Het spreekt voor zich dat de regels van sociale afstand ook in de wachtkamer in acht moeten worden genomen.

  Kan ik naar de fysiotherapeut gaan of kinesist gaan?

  Lees meer...
  Het is nu mogelijk om naar de fysiotherapeut of osteopaat te gaan volgens strikte hygiënevoorschriften. Het spreekt voor zich dat de regels van sociale afstand ook in de wachtkamer in acht moeten worden genomen.
  Kan ik naar de dierenarts gaan als mijn kat ziek is?

  Lees meer...
  De orde van de dierenartsen heeft instructies gegeven om alleen dringende bezoeken te accepteren en niet-dringende bezoeken uit te stellen (bijv. vaccinatie). Daarom moet u telefonisch contact opnemen met uw dierenarts om te bepalen of uw kat dringend verzorging nodig heeft. Het spreekt voor zich dat de regels van sociale afstand ook in de wachtkamer in acht moeten worden genomen. Tot slot, als u naar een dierenarts gaat op 50 km afstand van uw huis, kan de politie u vragen om een dierenarts te kiezen die dichter bij uw huis staat.
  Kan ik hulpbehoevenden bijstaan?

  Lees meer...

  Nee. Maar het is toegestaan dat één persoon, altijd dezelfde persoon, een hulpbehoevend persoon  thuis helpt. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om de persoon niet te besmetten.

  Kan ik mijn grootouders in hun huis bezoeken?

  Lees meer...

  Bezoeken zijn nu mogelijk, maar strikt gecontroleerd.

  Kan ik iemand in de gevangenis of in een gesloten centrum bezoeken?

  Lees meer...
  Nee. U kunt echter wel kaarten, brieven, tekeningen etc. naar de gevangenis sturen.
  Ben ik verplicht het bezoekregeling van de andere ouder van mijn kind respecteren?

  Lees meer...
  Ja, je bent verplicht het vonnis te respecteren. Een rechter heeft al een dwangsom opgelegd aan een ouder die weigerde het gemeenschappelijk kind naar de andere ouder te laten gaan.
  Kan ik vrijwilligerswerk doen?

  Lees meer...
  Ja, maar alleen in essentiële gebieden (voedselbanken, medische huizen,...). En ook tijdens dit werk dienen de regels van social distancing te worden gerespecteerd.
  Mag ik verhuizen?

  Lees meer...
  Een dringende verhuis is toegestaan, maar het liefst met mensen die onder hetzelfde dak wonen. Anders moet u de regels van social distancing respecteren en handschoenen en een masker dragen.
  Kan ik naar een religieuze ceremonie of een groepsgebed gaan?

  Lees meer...
  Nee. Als zo'n ceremonie wordt georganiseerd door een religieus instantie, is deze illegaal en kunt u worden gesanctioneerd.
  Waar moet ik nog meer op letten?

  Lees meer...
  Ik kan worden vervolgd als ik valse informatie verspreid over het bestaan van een gevaar, bijvoorbeeld als ik iemand laat denken dat ik Covid-19 heb. Het Openbaar Ministerie is van mening dat artikel 328 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is op deze gedragingen. Ik kan worden vervolgd als ik dreig iemand te besmetten met Covid-19, hetzij mondeling, hetzij door te spugen, te niezen, etc., naar een persoon of op voedsel. Het Openbaar Ministerie is van mening dat artikel 328bis van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is op dit gedrag.
  Tot wanneer zijn deze maatregelen van toepassing?

  Lees meer...

  Tot 8 juni 2020 maar de maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk verlengd worden. 

  Is er een uitzondering voor de daklozen?

  Lees meer...
  Helaas is er geen uitzondering voor de daklozen. Daklozen kunnen echter niet voldoen aan de "corona"-maatregelen, omdat ze geen huis hebben. Ze hebben dus geen andere keuze dan op straat of in de openbare ruimte te verblijven.
  Waar kan ik meer informatie vinden over wat toegestaan of verboden is?

  Lees meer...

  Het ministerieel besluit dat voorziet in de verbodsmaatregelen en sancties is het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (oorspronkelijke versie van 23 maart | huidige versie na wijzigingen), gewijzigd op 17 april 2020, opnieuw op 30 april 2020 en nu opnieuw op 8 mei 2020.

  Deze verbodsbepalingen zijn vaag geformuleerd en lijken soms tegenstrijdig.

  De regering heeft ook een FAQ gepubliceerd op https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/.

  Deze FAQ bevat aanvullende informatie, die soms verder gaat dan het ministerieel besluit.

  In principe kunnen alleen sancties worden opgelegd op basis van het ministerieel besluit en niet op basis van de FAQ. Om sancties te vermijden, raden wij u toch aan deze FAQ te respecteren.