In principe is de werknemer die arbeidsgeschikt is verplicht zijn werk uit te voeren zoals het overeengekomen is.

Er zijn echter strenge voorwaarden in de bovenvermelde risicovolle omstandigheden. De werkgever moet:

-          een risico-analyse doorvoeren

-          een namenlijst bijhouden van de betrokken werknemers

-          collectieve en individuele bescherming voorzien

-          specifieke veiligheidssignalering voorzien

-          voldoende en passende was- en toiletfaciliteiten te voorzien

-          maatregelen treffen in verband met werkkledij en beschermende uitrusting

-          opleiding en inlichtingen voorzien

Als je werkgever zich hier niet aan houdt, volg je het stappenplan uit vraag 1.