Nee, hij mag dat vragen, maar kan het niet afdwingen. Vakantiedagen worden in onderling overleg vastgelegd. Wie vindt dat hij op een ongeoorloofde manier onder druk wordt gezet om vakantie te nemen, kan dat signaleren aan de sociale inspectie.