Zwangere vrouwen die voltijds tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht worden verplicht om de zes weken prenatale rust op te nemen.

Terecht klagen de vrouwenraad en de vakbonden aan dat zwangere vrouwen die op tijdelijke werkloosheid worden gezet omwille van overmacht een deel van hun bevallingsrust in rook zien opgaan. Voor wie fulltime op werkloosheid door overmacht staat, gaat de teller van het bevallingsverlof van in totaal vijftien weken in op zes weken voor de bevallingsdatum. Willen of niet. Wat betekent dat er amper negen weken(!) overblijven na de bevalling. 

Dit is bijzonder onrechtvaardig en betekent dat vrouwen niet alleen maar een goede twee maanden thuis kunnen blijven, maar ook dat ze in de problemen komen met de geregelde kinderopvang. 

Hoe komt dit? 

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt niet gelijkgesteld aan gewerkte dagen. Dit volgt uit het KB van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling.

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen wordt wel gelijkgesteld aan gewerkte dagen. 

Dit betekent dat zwangere vrouwen die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht verplicht zes week prenatale bevallingsrust moeten opnemen.

Dit kan en moet anders 

Minister Muylle verwijst in het artikel van DM naar een wetsvoorstel dat veel verder gaat dan dat nl. dat alle weken van de 15 kunnen opgenomen worden na bevalling wat fantastisch zou zijn als het er al doorkomt en op tijd doorkomt.

ttps://www.demorgen.be/nieuws/zwanger-en-tijdelijk-werkloos-straks-minder-tijd-doorbrengen-met-je-baby~b078c153/

De oplossing kan ook door een gelijkstelling voor te stellen voor het bevallingsverlof voor een beperkte periode omwille van corona bv tem 31.12.2020

Dit is al eens gebeurd in 2016 bij de terreuraanslagen. Toen werd tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht gelijkgesteld aan arbeid voor wat betreft de jaarlijkse vakantie (Koninklijk besluit van 9 maart 2017 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S., 24 maart 2017;)