Vakantiedagen kunnen enkel in onderling akkoord opgenomen worden. Eens hierover een akkoord is kan je het niet éénzijdig verbreken. 

Je kan je vakantiedagen dus behouden of aan je werkgever vragen deze te annuleren. 

De gevolgen hiervan verschillen naargelang je arbeider of bediende bent:

Als bediende die zijn vakantiedagen behoudt, ontvang je je loon voor die dagen in plaats van je werkloosheidsuitkering.

Ben je arbeider en je behoudt je vakantie, dan krijg je geen uitkering maar moet je beroep doen op je vakantiegeld. In dit geval is het dus zeker het interessantste om je werkgever te vragen je vakantiedagen te annuleren.

N.B.: Aangezien een onderling akkoord nodig is kan je werkgever je dus ook niet verplichten om (niet-geplande) vakantiedagen op te nemen alvorens je in tijdelijke werkloosheid te zetten bv.