Neen, dat mag niet. 

We verwijzen hiervoor naar artikel 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en naar het artikel 2 van cao nr. 53 van 23 februari 1993 betreffende de tijdelijke werkloosheid:

“Het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, mag door hun werkgever niet aan derden worden uitbesteed tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid.”

Deze cao is algemeen bindend verklaard, dus een cao op de werkvloer kan daar niet tegenin gaan.