De arbeidswetten en fundamentele rechten blijven ook tijdens de Coronaperiode gelden.

Dit wil zeggen dat de overlegorganen hun bevoegdheden behouden (en dus ook alle procedures). Hun werking blijft ook lopen zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. Een werkgever kan deze organen niet eenzijdig stopzetten.

Ook het persoonlijk mandaat blijft actief. Het is niet omdat je op tijdelijke werkloosheid geplaatst wordt, dat je je mandaat niet verder zou kunnen uitvoeren.

In deze Coronatijd zijn de uitdagingen niet minder, wel integendeel: vragen en bezorgdheden van collega’s, evolutie van de situatie van het bedrijf, impact van de maatregelen op het bedrijf en op de werknemers, werkomstandigheden van nog actieve werknemers, …

Je mandaat vormt een deel van je werk, en voor de dagen syndicaal werk die arbeidstijd zijn moet je ook loon krijgen.