Ja: bedrijven met essentiële activiteiten zijn weliswaar verplicht de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften qua hygiëne en social distancing toe te passen, maar slechts “in de mate van het mogelijke”. Doen ze dit niet, kunnen ze toch niet gesloten worden. Wel kijken de inspectiediensten toe op de naleving van deze regels. Tot nu zijn er geen andere afwijkende regels voor bedrijven in essentiële sectoren. Even was er sprake van dat de openingsuren in voedingswinkels verplicht verlengd zouden kunnen worden. Het MB van 23 maart 2020 voorziet immers dat voedingswinkels de deuren mogen openen van 7 tot 22 uur. Volgens de wet is dat van 8 tot 20 uur, behalve op vrijdag of aan de vooravond van een feestdag, dan is een verlenging tot 21 uur toegelaten Onder druk van de vakbonden werd het MB op 27 maart 2020 aangepast om te verduidelijken dat dit niet kan zonder overleg met de vakbonden.