De onderstaande lijst met essentiële beroepen en diensten werd gepubliceerd in het Staatsblad als bijlage van het MB van 23 maart 2020:

 • De wetgevende en uitvoerende machten
 • De (preventieve) medische zorginstellingen
 • De instellingen voor opvang en bijstand voor oudere personen, minderjarigen, mindervaliden en kwetsbare personen
 • De asiel en migratiediensten
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur- en diensten
 • De media, journalisten en communicatiediensten
 • Afhaalophaling en -verwerking
 • Hulpverleningszones
 • Diensten van private en bijzondere veiligheid
 • Politie, defensie, Civiele Bescherming, noodcentrales en ASTRID
 • Medische hulpverlening
 • Justitie en verbonden diensten: magistratuur, penitentiaire instellingen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, …
 • Raad van State en administratieve rechtscolleges
 • Internationale instellingen en diplomatieke posten
 • Noodplannings- en crisisbeheerdiensten
 • Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • Crèches en onderwijsinstellingen
 • Taxidiensten, openbaar vervoer, spoorvervoer, personenvervoer, zee- en luchthavens
 • Leveranciers van brandstoffen en brandhout
 • Voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • Productieketens die niet kunnen worden stilgelegd
 • Verpakkingsindustrie
 • Apotheken en farmaceutische sector
 • Hotels
 • Pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • Postdiensten
 • Begrafenisondernemingen en crematoria
 • Overheidsdiensten die essentiële dienstverlening aanbieden
 • Waterhuishouding en -sector (zuivering, distributie)
 • Inspectie- en controlediensten
 • Sociale secretariaten en uitbetalingsinstellingen
 • Meteo- en weerdiensten
 • Energiesector (gas, elektriciteit en olie)
 • Chemische industrie
 • Productie van medische instrumenten
 • Financiële sector
 • Grondstations van ruimtevaartsystemen
 • Wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Internationaal transport
 • Nucleaire en radiologische sector

De onderstaande lijst met essentiële beroepen en diensten werd gepubliceerd in het Staatsblad als bijlage van het MB van 23 maart 2020:

 

 • De wetgevende en uitvoerende machten
 • De (preventieve) medische zorginstellingen
 • De instellingen voor opvang en bijstand voor oudere personen, minderjarigen, mindervaliden en kwetsbare personen
 • De asiel en migratiediensten
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur- en diensten
 • De media, journalisten en communicatiediensten
 • Afhaalophaling en -verwerking
 • Hulpverleningszones
 • Diensten van private en bijzondere veiligheid
 • Politie, defensie, Civiele Bescherming, noodcentrales en ASTRID
 • Medische hulpverlening
 • Justitie en verbonden diensten: magistratuur, penitentiaire instellingen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, …
 • Raad van State en administratieve rechtscolleges
 • Internationale instellingen en diplomatieke posten
 • Noodplannings- en crisisbeheerdiensten
 • Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • Crèches en onderwijsinstellingen
 • Taxidiensten, openbaar vervoer, spoorvervoer, personenvervoer, zee- en luchthavens
 • Leveranciers van brandstoffen en brandhout
 • Voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • Productieketens die niet kunnen worden stilgelegd
 • Verpakkingsindustrie
 • Apotheken en farmaceutische sector
 • Hotels
 • Pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • Postdiensten
 • Begrafenisondernemingen en crematoria
 • Overheidsdiensten die essentiële dienstverlening aanbieden
 • Waterhuishouding en -sector (zuivering, distributie)
 • Inspectie- en controlediensten
 • Sociale secretariaten en uitbetalingsinstellingen
 • Meteo- en weerdiensten
 • Energiesector (gas, elektriciteit en olie)
 • Chemische industrie
 • Productie van medische instrumenten
 • Financiële sector
 • Grondstations van ruimtevaartsystemen
 • Wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Internationaal transport
 • Nucleaire en radiologische sector

In paritaire comités gevat betekent dat het volgende:

Paritaire comités cruciale sectoren en essentiële diensten

Beperkingen 

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

Volcontinu bedrijven

105 Paritair comité voor non-ferro metalen

Volcontinu bedrijven

110 Paritair comité voor textielverzorging

 

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouwmachines

112  Paritair comité voor het garage bedrijf

Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten 

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid

 

117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel

 

118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid

 

119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren

 

120 Paritair comité voor de textielnijverheid

Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten

121 Paritair comité van de schoonmaak

Beperkt tot de schoonmaak van bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten 

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf 

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten

125 Paritair comité voor de houtnijverheid

Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking

Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen

 

129 Paritair comité voor de voorbrenging van papierpap, papier en karton

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Beperkt tot drukken van dag en weekbladen

132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken

 

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking 

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

 

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer,  logistiek en grondafhandeling voor luchthavens

143 Paritair comité voor de zeevisserij

 

144 Paritair comité voor de landbouw

 

145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf

 

149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

 

149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen 

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen

149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel

Beperkt tot onderhoud en herstelling

152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

 

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden 

Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden pc hebben  

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

 

202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

 

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

 

210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid

 

211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

 

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 

221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.

225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 

 

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

 

227 Paritair comité voor de audiovisuele sector

Beperkt tot radio en televisie

301 Paritair comité voor het havenbedrijf 

 

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf

Beperkt tot de hotels 

304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven

Beperkt tot radio en televisie

309 Paritair comité voor de beursvennootschappen

 

310 Paritair comité voor de banken 

Beperkt tot essentiële bankverrichtingen 

311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken 

Beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten

312 Paritair comité voor de warenhuizen

 

313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten

 

315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart  (en subcomités)

 

317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

 

318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)

 

319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)

 

320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen

 

321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

 

322 Partitair comité voor uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

Beperkt tot persoonlijke assistenten voor personen met een handicap

326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

 

328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 

 

329 Paritair comité voor de socioculturele sector

Beperkt tot zorg en voedselbedeling

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

 

331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

 

332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

 

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

Beperkt tot de sociale secretariaten

336 Paritair comité voor de vrije beroepen

 

337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector

Beperkt tot gehandicaptenzorg

339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) 

 

340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën