Neen, het is niet nodig dat het volledige bedrijf wordt gesloten om overmacht te kunnen inroepen.

In de praktijk betekent dit dat:

  • sommige werknemers of afdelingen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden geplaatst en andere niet
  • werknemers dagen van overmacht kunnen afwisselen met arbeidsdagen.

Opgelet: tijdelijke werkloosheid moet steeds een volledige werkdag betreffen.