Dit mag in de volgende gevallen:

  • de overheid beslist dat je in quarantaine moet blijven omdat je (vermoedelijk) besmet bent
  • de bedrijfsarts is van oordeel dat je van de werkplaats moet worden verwijderd
  • je hebt een doktersattest waaruit duidelijk blijkt dat je niet mag werken, bijvoorbeeld omdat een familielid onder hetzelfde dak effectief besmet is, en er gevaar is op besmetting van andere werknemers.

Opgelet: in al deze gevallen mag je zelf niet ziek zijn. Als je ziek bent, moet de werkgever je gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.