Wanneer er gezondheidsrisico’s zijn en je werkt niet in een essentiële sector (zie vraag 14 voor de lijst), dan doorloop je best eerst het stappenplan uit vraag 1.

Als je werkgever je zou ontslaan omdat je omwille van gegronde en bewezen gezondheidsrisico’s niet meer wilde komen werken, dan kan je binnen het jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst een procedure opstarten bij de arbeidsrechtbank omwille van kennelijk onredelijk ontslag, en een schadevergoeding vragen.