De inspectiediensten voeren controles uit op het respect voor de sociale wetten.

Specifiek voor de Coronamaatregelen is de lokale politie bevoegd (MB van 23 maart 2020).

Om hen zelf te contacteren, zie het stappenplan uit vraag 1.