De “strijd tegen mensensmokkel” is een van de fundamenten van het migratiebeleid en de strafvervolging, niet alleen in België, maar ook op Europees niveau.

Door als een refrein te herhalen dat we smokkelaars moeten vervolgen en bestraffen, telkens wanneer het over vluchtelingen gaat, ontstaat (al dan niet gewild) het beeld dat migratie en criminaliteit met elkaar verbonden zijn.

De mantra van de strijd tegen smokkelaars verbergt de veel complexere werkelijkheid en negeert bij voorbeeld het verband tussen grenzen streng bewaken en mensensmokkel, de steeds onduidelijkere positie van het slachtoffer van mensensmokkel, of de verhouding tussen de middelen die ter beschikking staan van de politie om de criminele netwerken aan te pakken en de middelen die ingezet worden tegen de migranten zelf.  

Tijdens onze studiedag zullen we het vervolgingsbeleid op het gebied van mensensmokkel onder de loep leggen en komen volgende vragen aan bod:

Waar en hoe wordt er over vervolging beslist? Wat zijn de doelstellingen? Wat is de Belgische en Europese regelgeving? Wat is de positie van de slachtoffers van deze misdrijven? Hoe kan men voorkomen dat de bestraffing van mensensmokkel wordt gebruikt om migranten of solidaire burgers te criminaliseren?

Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we specialisten uit de academische wereld en uit de juridische praktijk. We geven ook het woord aan ervaringsdeskundigen en aan mensen die werden vervolgd in België, Frankrijk en Italië.