Verslag colloquium:

Discriminatie voorkomen en genezen - 25/04/2016

Met het actuele thema : "Discriminatie op de arbeidsmarkt"is het jaarlijkse colloquium van Progress lawyers Network een groot succes geworden. De samenwerking met het MRAX in het kader van de Actie week tegen racisme was een opmerkelijke nieuwe factor. De respons van het publiek, met diverse achtergrond aangaande het onderwerp, was zeer positief. Wij waren verheugd u op deze verrijkende dag te mogen ontvangen.


Na een korte inleiding door Mieke Van den Broeck, advocate bij Progress Lawyers Network,startte de dag met een interventie van Joël Le Déroff van Enar, voor een sociologische stand van zaken door een meer Europese bril en van Oumnia Berrahal voor de specifieke situatie in Belgïe. U kan de power point presentatie hieronder bekijken.


Oumnia Berrahal, Sociologe PROGRESS Lawyers Network

De bijzonder leerzame uiteenzettingen van Ingrid Aendenboom van Unia over de Belgische en Europese reglementering alsmede de bestaande jurisprudentie dienaangaande kregen de volledige aandacht. Beide power point presentaties vindt u onderaan. De heer Julien Ameeuw, substituut van de arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat van Brussel, gaf uitleg over de rol van de arbeidsauditeur in de strijd tegen discriminatie. Voor de korte inhoud klikt u onderaan.


Ingrid Aendenboom, Senoir Legal Advisor Interfederaal Gelijkekansencentrum

In de namiddag werden verschillende juridische pistes in de strijd tegen discriminatie uiteengezet door diverse actoren op het terrein. Met een klik op onderstaande linken kan u de power point presentaties van enkelen bekijken: die van Ibrahim Akrouh van het MRAX gaat over cijfers; Nathalie Diesbecq van het ACV had hetover anonyme CV's, Lander Vander Linden beschreef het diversiteitsplan van het ABVV; over testing in Belgïe gingen de presentaties van Mohamed Lahlali, jurist bij het Minderhedenforum en van Jihad Van Puymbroeck van KifKif. Onze internationale genodigde, Marina Belliard juriste van SOS Racisme Frankrijk, werd bijzonder aandachtig beluisterd. Zij had het over de Franse ervaring met testing.


Ibrahim Akrouh, jurist MRAX

De dag werd besloten meteen zeer aangrijpende getuigenis van Samira Ben Aïssa. Zij sprak over haar persoonlijke ervaring met discriminatie en over de testing die ze spontaan heeft opgezet. Selma Benkhelifa, advocate bij Progress Lawyers Network, leverde tenslotte als echo op de problemen en vraagstelling die werden opgeworpen, een juridisch-praktisch antwoord naar, zo hopen we, concrete oplossingen.


Selma Benkhelifa, advocate PROGRESS Lawyers Network

De syllabus (de inhoudstafel vindt u hier) met het merendeel van de teksten, kan besteld worden door ons een e-mail te sturen via info@progresslaw.net.

Bijhorende documenten
ppt Oumnnia Berahal 28/04/2016 889 Kb  
ppt Ingrid Aendenboom Regelgeving 28/04/2016 984 Kb  
ppt Ingrid Aendenboom 28/04/2016 63 Kb  
ppt Julien Ameeuw 28/04/2016 1221 Kb  
ppt Nathalie Diesbecq 28/04/2016 755 Kb  
ppt Lander Vander Linden 28/04/2016 151 Kb  
Inhoudstafel syllabus 28/04/2016 48 Kb  
   

Colloquium 2016:
DISCRIMINATIE voorkomen en genezen

PROGRESS Lawyers Network - 25/03/2016

Colloquium DISCRIMINATIE voorkomen en genezen
Juridische pistes in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep,
op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
(Art. 23 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Desondanks tonen de statistieken een heel andere, trieste realiteit: die van de voortdurende discriminatie op de arbeidsmarkt in de Europese Unie.

De werkloosheidsgraad van jongeren die in een Europees land geboren zijn uit geïmmigreerde ouders is 50% hoger dan die van jongeren zonder migratieachtergrond. Eén op vijf van hen stelt reeds slachtoffer geweest te zijn van discriminatie.

In België toont de Sociaal-Economische Monitoring van 2015 aan dat het ongelijkheid troef is bij de toegang tot de arbeidsmarkt. De achterstelling van mensen met een vreemde origine is manifest.

Deze alarmerende vaststelling wordt door iedereen erkend, en hoewel de situatie jaar na jaar aangeklaagd wordt, verbetert ze niet. Nochtans bestaat er op alle niveaus wetgeving die racisme en discriminatie verbiedt.

Waarom blijft de rechtspraak anekdotisch? Waarom worden er niet meer procedures gestart om discriminatie te stoppen of te laten bestraffen? Welke zijn de hindernissen die de gediscrimineerde bevolkingsgroepen ervan weerhouden om naar de rechtbank te stappen? Hoe kan discriminatie bewezen worden?

Het colloquium zal het woord geven aan juristen en aan mensen uit het middenveld en de vakbond, die een antwoord bieden op deze vragen en juridische oplossingen kunnen voorstellen. Het recht kan allicht niet alle maatschappelijke problemen oplossen, maar het is belangrijk dat juristen het debat mee dragen en van het recht een motor tot verandering maken.

Lees hier het programma.

Lees ook dit recent artikel over discriminatie uit De Standaard.