Colloquium Stakingsrecht was een
groot succes

PROGRESS Lawyers Network - 02/04/2015

PROGRESS Lawyers Network organiseerde op vrijdag 20 maart haar elfde colloquium “Stakingsrecht: Een bedreigd democratisch recht?”.

Een divers publiek van ruim 360 advocaten, magistraten, syndicalisten en studenten kregen een boeiende uiteenzetting van verscheidene gastsprekers te verwerken, waarbij te allen tijde het belang van het stakingsrecht voor een democratische samenleving  benadrukt werd.Juristen, syndicalisten en politici hadden het in hun betoog over onder andere de noodzakelijke bescherming  van het stakingsrecht, het recht op werken ten opzichte van het stakingsrecht, en de minimale dienstverlening bij stakingen.

De syllabus, die teksten van sprekers bevat en een aantal juridische analyses, kan nog steeds verkregen worden via info@progresslaw.net


Aanwezigheid van de 3 vakbondsleiders Olivier Valentin (ACLVB), Marc Leemans (ACV) en Rudi De Leeuw (ABVV)

 


Advocaat Jan Buelens samen met John Hendy QC, advocaat van het stakingsrecht

Een levendig debat werd gehouden met oa. Stefaan Vercamer (CD&V), Björn Rzoska (Groen!), Sophie Wilmès(MR). Frédéric Dearden (PS) en Peter Mertens (PVDA).


Stefaan Vercamer (CD&V)                              Björn Rzoska (Groen!)


Frédéric Dearden (PS)


Sophie Wilmès (MR)                                                                    Peter Mertens (PVDA)

Lees ook artikel dewereldmorgen

COLLOQUIUM 2015:
Stakingsrecht: een bedreigd democratisch recht?

PROGRESS Lawyers Network - 13/01/2015

Weinig onderwerpen hebben de sociale actualiteit meer beroerd dan het debat over het stakingsrecht. Zo wil de Belgische regering een minimale dienstverlening invoeren bij stakingen en zijn er voorstellen om "het recht op werken" te garanderen.

Deze debatten sluiten aan bij de tendens om het stakingsrecht vanaf de jaren 1970 te juridiseren, zowel in België door de tussenkomst van burgerlijke rechtbanken in collectieve conflicten als in Europa door de rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het vrij verkeer van diensten (arresten Laval en Viking).

Welke zijn de recente, juridische ontwikkelingen op internationaal, Europees en Belgisch niveau? Wat is de invloed van het internationaal recht op de Belgische rechtspraak? Welke strategieën worden gehanteerd door syndicale en juridische actoren? Is de toepassing van het strafrecht op collectieve acties een nieuwe tendens? En wat te denken van de tussenkomst van politie en deurwaarder?

Deze en vele andere kwesties worden behandeld tijdens het internationaal colloquium georganiseerd door PROGRESS Lawyers Network. De sprekers behoren tot de academische, juridische en syndicale wereld, zodat het stakingsrecht vanuit een brede invalshoek wordt belicht. Ook mensen uit de praktijk komen aan het woord.

Het colloquium zal worden afgesloten met een debat tussen de vertegenwoordigers van de verschillende Belgische politieke partijen die hun standpunten geven over dit actueel onderwerp.

Het colloquium verwelkomt als internationale gastspreker:

  • John HENDY QC, Brits advocaat  gespecialiseerd in collectief arbeidsrecht

Hij heeft de Engelse vakbonden vertegenwoordigd in talrijke stakingszaken, bijvoorbeeld in de jaren ’80 toen mijnwerkers het werk neerlegden tegen de politiek van Margaret Thatcher. John Hendy heeft bovendien belangrijke dossiers verdedigd, voor hetEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, de Internationale Arbeidsorganisatie en het Europees Comité voor Sociale Rechten. Hij is voorzitter van het International Center for Trade Union Rights.