Titel Charter '2020': inzake privacy en grondrechten
Auteur Raf Jespers

Dit Charter ‘2020’ werd gepubliceerd in het boek ‘Big Brother in Europa’ van Raf Jespers dat in 2010 in het Nederlands verscheen bij EPO Berchem-Antwerpen België. Het boek analyseert hoe Europa evolueert naar een Big Brother maatschappij door de samenloop van de digitale en technologische revolutie, het 9/11-klimaat en de autoritaire greep van de Europese Unie op de besluitvorming. Het charter formuleert een juridisch en politiek perspectief van verzet tegen die nefaste ontwikkelingen die de burgerrechten en democratie bedreigen.

Hieronder vindt u het charter in 5 talen.
U kan u het charter hieronder downloaden in 5 talen of bestellen via info@progresslaw.net. (€3 + €2 verzendkosten)

Bijhorende documenten
Charter '2020'_NL 04/10/2011 175 Kb  
Charter '2020'_ENG 04/10/2011 173 Kb  
Charte '2020'_FR 04/10/2011 177 Kb