Die trappen waren voor de gelegenheid bekleed met een rode loper beschreven met mensenrechten (“recht op een eerlijk proces” “recht op privé-en familieleven” “verbod op foltering” “verbod op discriminatie”, enzovoort). Een toonbeeld van de huidige staat van mensenrechten: met de voeten getreden en vertrappeld.

  

Mieke Van Laer van het organiserende PROGRESS Lawyers Network gaf als spreker de aftrap met een pijnlijke round-up: ook in België en Antwerpen is de tendens ingezet om de grondrechten van iedere burger aan te vreten onder het mom van meer veiligheid of een grotere marge (op de winst, niet op de rechtstaat of samenleving). A rechten zijn mijn rechten?

Uitkijkend over ‘t Stad getuigden sprekers uit diverse hoeken over de dagelijkse realiteit van gewapend bestuur voor asielzoekers en andere vreemdelingen (advocaat Benoit D’ Hondt), de staalharde hand van de politie jegens (gekleurde) jongeren (Nina Henkens, Uit de Marge) en de ontwrichtende problematiek van discriminatie (Hakim Benichou, Samenlevingsopbouw).

Veerle Verleyen (LBC-NVK) en Levi Sollie (ABVV) kaderden de pogingen om vakbonden hardhandig de mond te snoeren binnen de structurele desintegratie van respect voor de mensenrechten. De commentaren  van stand-up comedian/vreemdelingenrechtexpert Bert Gabriëls ontblootten de ernst van het niet-ernstig nemen van de mensenrechten: “Waar de mensenrechten ooit geschreven werden als een oplossing, worden ze nu geframed als een probleem.”

Mensenrechten-activisten van het eerste uur Ludo De Brabander (vzw Vrede) en Paul Pataer (Liga der Mensenrechten) spraken zich krachtig uit tegen de keuze van de overheid om zich eerder in te laten met geldgewin en politiek gespin dan met de bescherming van haar burgers en hun hoogste goed, hun fundamentele rechten en vrijheden.

Conclusie: een geslaagde actie en start van een traditie, zoals ons beloofd werd door Lies Michielsen (PROGRESS Lawyers Network).  Ze herinnerde ons aan de verantwoordelijkheid van eenieder om het publiek te informeren over het belang van mensenrechten. Want mensenrechten zijn GEEN vodje papier. 

Lees ook het uitgebreid verslag van de actie in A'pen op DeWereldMorgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/09/organisaties-trekken-aan-alarmbel-onze-grondrechten-staan-op-het-spel