PROGRESS Lawyers Network ondersteunt de campagne “een kind sluit je niet op.punt” omdat kinderen, ongeacht hun verblijfsstatus, niet mogen worden opgesloten en alle kinderen dezelfde rechten moeten hebben.

De campagne, gestart door Unicef en het Platform kinderen op de vlucht, wordt verder door meer dan 325 middenveldorganisaties ondersteund waaronder het Netwerk tegen Armoede, Vriendschap zonder grenzen , de Liga voor Mensenrechten enzo.

U kunt de campagne ondersteunen op de website: http://www.eenkindsluitjenietop.be/contact/