De voornoemde verdragen hebben een negatief effect op de huidige beleidskeuzes in de Europese Unie. De Verenigde Staten en Canada waarborgen immers geenszins het voorzorgsprincipe. Dit principe is een uniek Europees uitgangspunt, bedoeld om gezondheid en milieu te beschermen wanneer er wetenschappelijk nog onduidelijkheden bestaan. Deze akkoorden zorgen aldus voor een verlaging van de milieu- en consumentenbescherming.

TTIP en CETA veroorzaken eveneens een race to the bottom inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden. De goederen bestemd voor deze eengemaakte vrije markt zullen immers daar geproduceerd worden waar de laagste loonlasten en arbeidskosten gelden.

De akkoorden zijn daarenboven niet democratisch tot stand gekomen. Evenmin kan het ICS-systeem, dat multinationals de mogelijkheid geeft om een staat aan te klagen voor een privétribunaal indien ze vrezen dat hun winsten bedreigd worden, aanvaard worden als een democratisch nalevingsmechanisme.

PROGRESS Lawyers Network was aanwezig op deze betoging en verzet zich tegen deze vrijhandelsakkoorden. Multinationals mogen namelijk geen voorrang verwerven op mens en planeet.