A - RECHTEN ZIJN MIJN RECHTEN
Mensenrechten zijn geen vodje papier.

Op 10 december 2016 is het 58 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties werd ondertekend. Deze verklaring kwam tot stand als reactie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog en garandeert aan elke burger sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechten.

De sociale en democratische rechten komen echter steeds meer onder druk te staan en de noodzakelijke strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om maatregelen te nemen die vroeger niet voor mogelijk werden gehouden. Dit zien we in Antwerpen o.m. onder de vorm van de aankoop van oorlogswapens voor de politie.

We streven ernaar om de fundamentele rechten te behouden en verder uit te diepen, en organiseren tezamen met verschillende organisaties een symbolische actie met toespraken op vrijdag 9 december, op de vooravond  van de internationale dag van de mensenrechten, om 11u55 op de trappen van het Antwerpse Justitiepaleis aan de Bolivarplaats.

U bent van harte uitgenodigd om hier aanwezig te zijn! 

Like ons Facebookevent en laat weten dat je erbij bent!

Lees hier de oproep met de ondertekenaars.